Ruszył nabór na komisarzy wyborczych

Trwa nabór na komisarzy wyborczych. W całym kraju, potrzeba na to stanowisko 100 osób. By ubiegać się o tę funkcję, niezbędne jest wykształcenie prawnicze.

fot. pixabay

fot. pixabay

Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 2018 roku, ma się zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Elementem tego planu jest wybór komisarzy wyborczych. Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W woj. podlaskim, komisarze wyborczy swoją funkcję pełnili będą w trzech delegaturach: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania: posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem, nie mogą być członkami partii politycznej, nie mogą być kandydatami w wyborach ani pełnomocnikami kandydatów, nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną, MSWiA na stronie zamieściło kwestionariusz aplikacyjny. Do wypełnionego formularza należy dołączyć podpisane oświadczenia (dostępne na stronie) oraz kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego na adres komisarzwyborczy@mswia.gov.pl. Natomiast zgłoszenia i dokumenty w postaci papierowej muszą wpłynąć najpóźniej do 21 lutego, na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zobacz również