Rusza rejestracja PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Od dzisiaj (16.03) uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Umożliwi to im m.in. założenie działalności gospodarczej, konta w banku czy korzystanie z państwowych świadczeń. Sama procedura trwa ok. 30 minut, kolejka do urzędów - zdecydowanie dłużej.

Rejestracja numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy w Wasilkowie [fot. bia24.pl]

Rejestracja numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy w Wasilkowie [fot. bia24.pl]

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

- są obywatelem/obywatelką Ukrainy;

- są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka;

- są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka;

- są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego;

- przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku - z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. W imieniu dziecka składa go jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Formularz wniosku o numer PESEL można znaleźć tutaj. Można go też dostać bezpośrednio w urzędzie gminy. Potrzebne jest też zdjęcie - Ukraińcy, którzy przebywają w Białymstoku mogą je wykonać bezpłatnie w dwóch punktach: na ul. Warszawskiej 79/18 oraz Marii Skłodowskiej-Curie 14B/1. Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ulicy J.K. Branickiego 3/5 - w sali obsługi interesantów nr 1 na parterze. Szczegóły są na stronie internetowej białostockiego magistratu.

Dziś (16.03) o poranku ok. 30 obywateli Ukrainy stało w kolejce, by uzyskać PESEL.

- Urzędy gminy po raz pierwszy będą obsługiwały obcokrajowców. Potrzebna jest transkrypcja dokumentów na język polski. Dlatego prosimy mieszkańców Białegostoku o wyrozumiałość. Apelujemy też do obywateli Ukrainy, by nie przychodzili wszyscy naraz - mówi Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku.

Po dopełnieniu formalności i rejestracji numeru PESEL, Ukraińcy są uprawnieni do różnego rodzaju świadczeń finansowych.

- W Białymstoku, wnioski o tzw. "300+" należy składać w budynku przy ul. Klepackiej 18 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Tam również, można złożyć wnioski o świadczenia rodzinne. Natomiast w centrum miasta przy ul. Białej 13/33 jest zespół pracowników, który zajmuje się obsługą cudzoziemców. Tam mogą zasięgnąć informacji nie tylko Ukraińcy, ale i obywatele wszystkich innych państw. Chodzi o przyslugujące uprawnienia - z pomocy społecznej, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zdrowotne. Tam można się wszystkiego dowiedzieć, pracownicy ewentualnie pokierują tych ludzi do innych instytucji, pomogą w formalnościach - zaznacza Agnieszka Górska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Urzędnicy szacują, że ok. 600 osób z Ukrainy przebywa obecnie w Białymstoku. Do szkół uczęszcza 330 ukraińskich dzieci. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego podkreślili, że magistrat przygotowywał się do nadawania numerów PESEL w poniedziałek i wtorek (14-15.03). W tym czasie nadano 67 numerów PESEL.

- Nie było problemów technicznych. Mamy pewne, nieduże kłopoty jeśli chodzi o transkrypcję i transliterację, szczególnie cyrylicy, ale nasi urzędnicy radzą sobie z tym - zapewnia Krzysztof Chojnowski, dyrektor departamentu obsługi mieszkańców.

Większych problemów nie ma także w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Dziś (16.03) od rana zgłosiło się tam ponad 70 osób po rejestrację numeru PESEL. Szacunkowo, w miejscowości przebywa prawie 300 osób - większość w zajeździe hotelowym "Jard".

- Przychodzą matki z dziećmi, są też panowie, całe rodziny. U nas cała procedura trwa ok. godziny - łącznie ze zrobieniem zdjęcia. Na razie radziliśmy sobie bez tłumacza, ale nawiązaliśmy pewne kontakty i jeszcze dziś pomogą nam osoby, które znają język ukraiński. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak spokojnie to wszystko przebiega. Udało się nam wszystko zorganizować, między innymi dzięki cierpliwości obywateli Ukrainy - mówi nam Lidia Dobrowolska-Wojewódzka z Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Przypominamy, że można już składać wnioski o 40 zł dziennie za przyjęcie uchodźców - udzielenie schronienia i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę po 24 lutego. Świadczenie będzie wypłacane nie dłużej niż za 60 dni. Gmina może uzależnić wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia - sprawdzą to upoważnieni pracownicy samorządu. Pieniędzy nie dostaną Ci, którzy we wniosku zgłosili nie prawdę lub nie zapewniają odpowiednich standardów uchodźcom. Szczegóły są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zobacz również