Rusza kolejny etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku na Węglówce- to kolejny etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru. Miasto rozstrzygnęło przetarg na wykonanie tej inwestycji. Jej realizacja przewidziana jest na koniec 2019 roku.

fot. Wschodzący Białystok

fot. Wschodzący Białystok

Prace w ramach kolejnego etapu inwestycji, obejmą przebudowę istniejącego magazynu o powierzchni ok. 3,1 tys. m2 na potrzeby ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru. Wybudowana zostanie nowa część o powierzchni prawie 2,4 tys. m2, które spełni rolę zaplecza techniczno -administracyjnego placówki. Ponadto rozebrana zostanie istniejąca bocznica kolejowa i wybudowana infrastruktura techniczna - sieć ciepłownicza, kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa oraz sieć energetyczna.

Ogłoszony przez Miasto przetarg na realizację drugiego etapu budowy Muzeum Pamięci Sybiru wygrała firma Budimex S.A. Wykonawca zadba również o zagospodarowanie terenu wokół muzeum i budowę parkingów. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca listopada 2019 r. Koszt realizacji drugiego etapu to ponad 37,5 mln zł. W 2016 roku Białystok otrzymał dofinansowanie na budowę placówki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ?Rozwój infrastruktury kultury?. Wsparcie finansowe wynosi ok. 11 mln zł, z czego w 2016 r. przekazano 1 mln, w tym roku miasto otrzyma pozostałe 10 mln zł.

W ramach pierwszego etapu budowy powstał stan zerowy budynku - ściany piwnic wraz ze stropem. /fot. Wschodzący Białystok/

W ramach pierwszego etapu budowy muzeum zrealizowano m.in. prace rozbiórkowe, w tym rozbiórkę torów kolejowych kolidujących z budową, usunięcie istniejących nawierzchni z asfaltu i bruku. Powstał stan zerowy budynku - ściany piwnic wraz ze stropem. Koszt tych prac to ok. 2,4 mln zł. Obecnie muzeum znajduje się w tymczasowej siedzibie przy ul. H. Sienkiewicza 26 w Białymstoku.

Zobacz również