Rusza druga edycja "Pomostów Przyszłości"

Światy nauki i biznesu powinny się przenikać i właśnie po to są "Pomosty Przyszłości" - konkurs organizowany przez Fundację Technotalenty dla przedsiębiorców i naukowców oraz instytucji. Mogą się zgłaszać do końca czerwca ze swoimi innowacyjnymi pomysłami i przykładami dobrych praktyk.

[fot. bia24.pl]

[fot. bia24.pl]

- To konkurs, który ma łączyć naukę z biznesem, ma pokazywać to co jest najlepsze, jednocześnie ma umożliwiać światu spojrzenie na województwo, jako na teren, obszar, źródło wspólnych sukcesów. To czym są "Pomosty Przyszłości" możemy nazwać tworzeniem konkurencyjności, polisą ubezpieczeniową sukcesu, a także budowaniem wiary w ten region - powiedział Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłosić się indywidualnie, instytucje naukowe lub swoje firmy i opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

- Cała Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone czy inne kraje budują swoją przewagę konkurencyjną na tych podstawach. My jeszcze cały czas jesteśmy na etapie uczenia się i walki z pewnymi barierami. Presja jest potężna, bo zarówno Komisja Europejska, jak i programy regionalne naciskają bardzo mocno na współpracę i nie da się od niej uciec. Ona musi przerodzić się w coś bardzo naturalnego. Pokazując projekty z województwa podlaskiego, pokazujemy, że to możliwe, że się da, jakie przewagi konkurencyjne można zbudować z tych projektów - dodał Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty.

Pierwsza edycja "Pomostów Przyszłości" została zrealizowana w 2022 roku i spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony biznesowej jak i naukowej. Celem drugiej edycji jest kontynuowanie wspierania i promowania wspólnych projektów podlaskich przedsiębiorców z naukowcami.

- Uważam, że "Pomosty Przyszłości" zorganizowane w ubiegłym roku przynoszą namacalne efekty. Projekty są w zainteresowaniu wielu partnerów z różnych części świata, co bardzo nas cieszy. Bez takiej inicjatywy, być może potencjalni partnerzy nie dowiedzieliby się o nich. To zadanie konkursu - promować, mówić o tych dobrych praktykach, współpracy - zaznaczył Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Aby zgłosić się do "Pomostów Przyszłości" wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://technotalenty.pl/pomosty2023/ do 30 czerwca i opisać swoją współpracę z nauką lub biznesem wybierając z poszczególnych kategorii: Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego, Pomost do nauki dla osoby, Pomost do biznesu dla instytucji naukowej, Pomost do biznesu dla osoby.

 

Zobacz również