Rozwijamy Pasje. Rusza projekt wsparcia pasji i rozwoju białostockich uczniów

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10". Jego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i poprawa warunków nauczania w placówce.

/BIA24/

/BIA24/

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Społecznych, do oraz do 25 nauczycielek i nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i przedmiotów z wykorzystaniem narzędzi TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

- Po spotkaniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącym wykorzystania środków unijnych na cele edukacyjne, postanowiliśmy skorzystać z możliwości zwiększenia atrakcyjności zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez dodatkowe zajęcia oraz wyposażenie odpowiednich pracowni - mówi Agata Baczewska, koordynator projektu. - Chcemy przez to zwiększyć liczbę uczniów, zainteresowanych kierunkami przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi i poszerzyć możliwości kształcenia na poziomie rozszerzonym poprzez praktykę. Zaplanowaliśmy w związku z tym zajęcia prowadzone metodą eksperymentu.

Projekt będzie realizowany na kilku płaszczyznach. Jeden z elementów to zakup wyposażenia pracowni matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej oraz wyposażenia w narzędzia TIK.

- Ogłosiliśmy już przetargi na zakup m.in. urządzeń, potrzebnych do przeprowadzania eksperymentów, gier logicznych i programu Cabrii, w

spomagającego nauczanie geometrii i elementów fizyki - wymienia Agata Baczewska. - Z kolei w ramach wsparcia nowych metod nauczania, nauczyciele przejdą szkolenia, dotyczące m.in. metody eksperymentu, a także wykorzystania tablic interaktywnych, programów: Cabrii, Kurs C++, Chmura w Google czy Geogebry - na poziomie zaawansowanym.

Równolegle będzie realizowane wsparcie uczniów, czyli warsztaty, wspierające postawę przedsiębiorcza?, kreatywna?, inicjatywna? i innowacyjna? u wszystkich uczniów gimnazjum i liceum. Zajęcia ruszają we wrześniu, a zainauguruje je "Matematyka dla wszystkich" (11 września). 

Kolejny obszar to działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów ostatnich klas gimnazjum i liceum.

/BIA24/

- Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych, posiadających niezbędne uprawnienia wynikające z m.in. z ustawy o promocji zatrudnienia, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych do badania kompetencji zawodowych - dodaje Agata Baczewska.

Uwieńczeniem tych spotkań będzie wypracowanie indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych dla uczestników. 

- Każdy projekt unijny to same zalety dla szkoły - ocenia Ewa Drozdowska, dyrektorka Zespołu Szkół przy Fabrycznej. - Oczywiste jest wsparcie finansowe, które przekłada się na dodatkowe zajęcia dla uczniów, ciekawe szkolenia dla nauczycieli i nowy sprzęt dla szkoły, ale nie do przecenienia jest mobilizacja, wyzwanie organizacyjne i logistyczne, pobudzenie ciekawości, wzrost motywacji do działania wszystkich stron uczestniczących w projekcie, czyli uczniów i nauczycieli. Mam nadzieję, że satysfakcja z tego projektu również będzie udziałem jego wszystkich uczestników 

Projekt jest realizowany w ramach działania Kształcenie i edukacjaRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i wspierany finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Zobacz również