Rozwijają zainteresowania mimo pandemii

ZSS Fundacji Edukacji "Fabryczna 10" podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizacje edukacyjnego projektu "Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej". Jego celem jest wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tych szczególnie zdolnych i tych z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi.

Zajęcia z chemii w ZSS przy Fabrycznej

Zajęcia z chemii w ZSS przy Fabrycznej

-W styczniu ogłosiliśmy przetarg na zakup 21 tabletów i 13 laptopów, a także rozbudowę i modernizację serwera szkolnego. W tym miesiącu planujemy też zakup urządzeń, potrzebnych do prowadzenia nauczania metodą eksperymentu i wyposażenia pracowni - matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej oraz językowej, a także programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dyslektyk2 i Eisystem Eduterapeutica - wymienia Agata Baczewska, koordynatorka projektu.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów liceum, klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz do 23 nauczycieli, prowadzących zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. W ramach projektu ruszyły już aktywne zajęcia, których celem jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczo-matematycznych poprzez prowadzenie eksperymentów, a także umiejętności posługiwania się językiem obcym. Z powodu pandemii zajęcia obecnie odbywają się online, a prowadzący je nauczyciele robią, co mogą, by były jak najbardziej interesujące.

Lampy lawa i bezkręgowce w tajskiej zupie

-W klasach czwartych robiliśmy "lampy lawa" z tabletek musujących, jesienny zielnik z opadłych kolorowych liści drzew. Klasy starsze badały odczyn pH substancji znalezionych w kuchni przy pomocy własnoręcznie zrobionego wywaru z kapusty lub buraka. Liceum wykrywało skrobię w produktach spożywczych. Uczniowie często korzystali z możliwości robienia filmów, a efekty były znakomite - opowiada Zofia Kurkowska, nauczycielka chemii.


Z kolei głównym zadaniem zajęć z chemii rozszerzonej jest zachęcanie licealistów do samodzielnej pracy pod kątem lepszego przygotowania do matury. Zestawy zadań z arkuszy maturalnych są przesyłane uczniom przed zajęciami, a podczas spotkań online wyjaśniane są problematyczne zagadnienia.

- W internecie oglądamy przeprowadzanie eksperymentów chemicznych, a na zajęciach ćwiczymy sprawność w zakresie poprawnego zapisywania obserwacji i wniosków z tych zjawisk i reakcji - mówi nauczycielka Barbara Szachowicz - Petelska. Według uczniów ta forma sprawdza się w przedmaturalnej edukacji:  

- Zdobywamy wiedzę i doświadczenie, niezbędne do egzaminu, co nie zawsze jest możliwe na tradycyjnych lekcjach - mówi Kamil Obzejta, licealista.

Ostatnie zajęcia przed minionymi świętami były świetną okazją do podsumowania wiadomości o zwierzętach bezkręgowych i ich znaczeniu w gospodarce człowieka, a konkretnie, jako pokarmu.

- Przygotowaliśmy po jednym daniu, którego bazą miały być bezkręgowce - ja przygotowałam zupę tajską Tom Yum z krewetkami, zaś uczniowie inne dania - np. paellę z owocami morza, krążki kalmarów w panierce oraz krewetki w sosie miodowym - wymienia Dorota Dobrowolska, nauczycielka biologii. - Wszyscy świetnie bawiliśmy się, mogąc zaprezentować i czasem pierwszy raz spróbować nieznanych dotychczas smaków. Nazwaliśmy te zajęcia spotkaniem wigilijnym ze względu na postny charakter dań.

Kreatywne aplikacje i platformy

Nauczyciele języka angielskiego mają mniejszy problem ze względu na bardzo dużą dostępność materiałów do nauki online, w tym gier.

- Najczęściej korzystamy z aplikacji Quizizz i Kahoot, które uczniowie bardzo lubią, gdyż przez zabawę i rywalizację mogą poszerzać swoją wiedzę w trochę inny sposób niż robią to zazwyczaj. Oglądamy też kilkuminutowe filmy lub słuchamy audycji w wersji oryginalnej - mówi anglistka Agata Ratkiewicz.


- Klasyczne kreskówki Disneya, udostępnianie własnych materiałów w połączeniu z metodą bezpośrednią, nastawienie na ciekawostkę - dzięki temu spora część uczniów wyraźnie zmotywowała się i otworzyła na naukę języka - dodaje Ewelina Macias.

Z kolei podczas zajęć z matematyki bardzo dobrze sprawdza się wirtualna tablica Jamboard, umożliwiająca pracę zespołową w czasie rzeczywistym. Za jej pośrednictwem uczniowie wspólnie rozwiązują zadania lub prezentują swoje pomysły.

- Dzięki przesyłaniu mailem zadań, zdjęć rozwiązań i tablicy Jamboard zajęcia prowadzę niemal tak, jak w szkole, choć każdy jest w innym miejscu - mówi Katarzyna Owsiejczuk, nauczycielka matematyki.   

Mariusz Januszkiewicz prowadzi w ramach projektu Kółko Newtona, czyli zajęcia z fizyki oraz In-Crypto - z informatyki. Na fizyce dominują różnego rodzaju programy symulacyjne i modele doświadczeń; podczas zajęć informatycznych sprawdza się platforma Google Classroom, której

oprogramowanie jest scalone z kontami uczniów i nauczycieli, co pozwala na podgląd ich pracy w czasie rzeczywistym oraz na wspólne tworzenie nawet bardzo rozbudowanych i złożonych skryptów.

? W planach mamy tworzenie quizów (najprawdopodobniej w języku angielskim) zarówno z fizyki jak i informatyki oraz ich publikowanie, dzięki platformie Kahoot.com. A z wykorzystaniem narzędzi e-twinningu zamierzamy współpracować z innymi placówkami lub uczniami zarówno w kraju jak i zagranicą ? mówi Mariusz Januszkiewicz.

Projekt "Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej" obejmuje też warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, a także interdyscyplinarne warsztaty edukacyjno-laboratoryjne dla uczniów w zewnętrznych instytucjach, które będą realizowane, gdy tylko będzie to możliwe. W styczniu najzdolniejsi uczniowie za szczególne osiągnięcia otrzymają stypendia, które mają pomóc im w realizacji pasji i indywidualnym rozwijaniu umiejętności.

Zobacz również