Rozpoczyna się rekrutacja do miejskich żłobków

Rodzice najmłodszych białostoczan mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do żłobków miejskich. Nabór w placówkach odbywa są przez cały rok, natomiast jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli. Pierwszy etap tej rekrutacji rozpoczyna się już 10 maja.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Nabór do miejskich żłobków jest ciągły i trwa przez cały rok. Po nadaniu numeru PESEL dziecku rodzice mogą składać wniosek do żłobka za pośrednictwem strony: https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek/. Opiekun dziecka ma prawo wyboru maksymalnie trzech żłobków (I preferencja - żłobek najbardziej pożądany, II i III preferencja - placówki dodatkowe w razie braku miejsc w żłobku I preferencji). Po uzupełnieniu wszystkich danych rodzic musi wydrukować swój wniosek, podpisać i dostarczyć do placówki I preferencji. W momencie przyjęcia wniosku przez pracownika żłobka dziecko wpisywane jest na listę oczekujących.

Jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli.

W związku z powyższym harmonogram rekrutacyjny na rok 2021/2022 wygląda następująco:

Pierwszy etap rekrutacji - termin 10-21 maja 2021 r., żłobki miejskie rekrutują dzieci z pierwszej preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych.

Drugi etap rekrutacji - termin 24-28 maja 2021 r., rekrutacja dzieci z drugiej i trzeciej preferencji na pozostałe wolne miejsca.

Trzeci etap rekrutacji - ogłoszenie list dzieci przyjętych - 31 maja 2021 r. godz. 12.00.

Pracownicy placówek będą bezpośrednio kontaktowali się z rodzicami dzieci, które zostały wstępnie zakwalifikowane do danego żłobka. Opiekunowie będą musieli dostarczyć wymagane dokumenty do sporządzenia umowy na świadczenie usług przez żłobek.

Kryteria naboru znajdują się na stronie do rekrutacji, w zakładce dokumenty: https://nabor.pcss.pl.

Zobacz również