Rozpoczęła się rekrutacja do pierwszych klas

Na uczniów czeka ponad 2,7 tys. miejsc w 39 placówkach. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się między 24 lutego, a 8 marca.

/foto. UM w Białymstoku/

/foto. UM w Białymstoku/

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone dla dzieci zamieszkałych w Białymstoku poza obwodem szkoły podstawowej oraz spoza miasta. Kandydaci do szkół obwodowych są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zarówno wnioski o przyjęcie dzieci do wybranej placówki nieobwodowej, jak i zgłoszenia do placówek obwodowych, rodzice powinni złożyć do 8 marca (do godz. 15).

Z uwagi na trwającą pandemię w szkołach zostaną ustawione skrzynki na wnioski rekrutacyjne.

- W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w wersji papierowej - powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 15 stycznia 2020 r. Wprowadzono wówczas nowe kryterium, zgodnie z którym dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo do przedszkola w zespole szkół, gdzie chce rozpocząć naukę w klasie pierwszej, otrzymuje z tego tytułu 100 punktów. Rekrutacja będzie przebiegać z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Link do systemu jest zamieszczony na stronie bialystok.pl, w zakładce "Edukacja-Rekrutacja".

Miasto Białystok przygotowało 2727 miejsc dla pierwszoklasistów. W 39 białostockich szkołach podstawowych planuje utworzyć 124 oddziały ogólnodostępne, 13 oddziałów integracyjnych i jeden sportowy. Warto wiedzieć, że w ubiegłym roku szkolnym naukę we wrześniu rozpoczęło 2620 pierwszoklasistów.

Rekrutacja do klas czwartych sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2021/2022 w odróżnieniu od lat poprzednich będzie prowadzona z użyciem systemu informatycznego. Wniosek o przyjęcie kandydata będzie dostępny w wybranej szkole lub na stronie: bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl.

Więcej informacji, w tym terminy oraz zasady rekrutacji, dostępnych jest w zakładce Edukacja-Rekrutacja.

Zobacz również