Remonty i nowy sprzęt w szpitalach

Szpitale w Mońkach i w Choroszczy otrzymają ponad sześć milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycje. Decyzję podjął dziś (28.06) zarząd województwa.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach doposaży i wymieni aparaturę medyczną w pracowni endoskopii oraz wykona tam remont. Poza tym wymieni przestarzały aparat RTG w pracowni rentgenodiagnostyki i kupi aparaturę medyczną na potrzeby oddziału rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji leczniczej. Koszt tej inwestycji to 3,4 mln zł, a dofinansowanie 2,9 mln zł. 

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy przebuduje budynek na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego i oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Kupi również sprzęt medyczny niezbędny na tych oddziałach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. Koszt to 6,5 mln zł, a dotacja z RPOWP - 3,4 mln zł.

Szpitale te wzięły udział w konkursie na inwestycje zdrowotne. To kolejne inwestycje, wybrane do dofinansowania w tym naborze. We wtorek, 26 czerwca, Zarząd Województwa przyznał 25,3 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla sześciu placówek: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Białostockiego Centrum Onkologii, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Szpitala Ogólnego w Kolnie, Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. 

Źródło: UMWP

Zobacz również