Politechnika Białostocka. Rusza rekrutacja uzupełniająca

Politechnika Białostocka od 9 sierpnia rozpoczyna rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne I i II stopnia. Na przyszłych studentów czekają 453 miejsca na 24 kierunkach studiów.

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I i II stopnia na Politechnice Białostockiej będzie prowadzona poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów na kierunki studiów:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

architektura krajobrazu

biotechnologia

budownictwo  

energetyka cieplna        

gospodarka przestrzenna

inżynieria rolno-spożywcza        

Inżynieria środowiska   

leśnictwo       

Wydział Elektryczny:

ekoenergetyka

elektronika i telekomunikacja   

elektrotechnika

elektrotechnika studia dualne 

Wydział Informatyki:

matematyka stosowana              

Wydział Inżynierii Zarządzania:

logistyka             

turystyka i rekreacja     

zarządzanie       

zarządzanie i inżynieria produkcji            

zarządzanie i inżynieria usług

Wydział Mechaniczny:

automatyka i robotyka 

inżynieria biomedyczna

mechanika i budowa maszyn

mechatronika  

Stacjonarne II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku 

Wydział Inżynierii Zarządzania:

zarządzanie

Link do Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.pb.edu.pl/pl/

Rejestracja chętnych zakończy się 12 września 2022 roku. 16 września będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Ostateczne wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia kandydaci poznają 28 września 2022 roku.

Więcej szczegółów: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/harmonogram-rekrutacji/

Zobacz również