Rekrutacja uzupełniająca na UwB

Ponad 600 miejsc na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich będą jeszcze mieli do dyspozycji kandydaci na studentów Uniwersytetu w Białymstoku. 21 sierpnia największa podlaska uczelnia rozpocznie rekrutację uzupełniającą. Wolne miejsca – nieco ponad 350 - są także na studiach II stopnia.

[fot. materiały UwB]

[fot. materiały UwB]

Tegoroczni maturzyści będą mogli starać się o przyjęcie na jeden z 23 kierunków na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich:

biologia
chemia
ekobiznes
ekonomiczno-prawny
filologia polska
filologia, język francuski stosowany z hiszpańskim (oferta edukacyjna dl kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
filologia, moduł specjalizacyjny: filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracji
filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediach
filozofia i etyka
fizyka
historia
informatyka
jakość i bezpieczeństwo środowiska
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana
matematyka
międzynarodowe stosunki gospodarcze
mikrobiologia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
praca socjalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia wschodnie.

Ci, którzy mają już dyplom i chcieliby kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, będą mogli wybrać spośród 18 propozycji:

biologia
chemia
chemia kryminalistyczna i sądowa
ekonomia
filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska,
filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – przekładoznawstwo,
filologia polska,
filologia polska nauczycielska
filologia obca nauczycielska (moduł specjalizacyjny filologia angielska)
filozofia
fizyka
historia
informatyka
kulturoznawstwo
matematyka
międzynarodowe stosunki gospodarcze
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna
zarządzanie.

Zapisy chętnych w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) rozpoczną się 21 sierpnia, a potrwają do 10 września. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia kandydaci poznają 15 września.

Zobacz również