Rekrutacja na UwB: ekonomia, prawo i filologia angielska - najpopularniejsze

5341 zgłoszeń – tak zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Najwięcej chętnych, podobnie jak w ubiegłym roku, jest na ekonomii i prawie, największa konkurencja – na kryminologii.

[fot. Łukasz Nowicki/UwB]

[fot. Łukasz Nowicki/UwB]

Rekrutacja na największej podlaskiej uczelni rozpoczęła się 1 czerwca. Zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zakończyły się w piątek (8.07) o północy. Chętni na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie mieli do wyboru 31 kierunków, a na nich 2455 miejsc.

Najwięcej osób, bo 535, zarejestrowało się na ekonomię. Drugą najliczniejszą grupę stanowią kandydaci na prawo – jest ich 473. Na filologię angielską jest 464 chętnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również: zarządzanie (401) kryminologia (367), informatyka (298).  

- Pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce prym wiedzie kryminologia – o każde z 25 miejsc stara się ponad 15 chętnych. Duża konkurencja jest też na filologii angielskiej z językiem hiszpańskim – ponad 8 kandydatów na jedno miejsce,  na administracji – ponad 6 kandydatów na miejsce oraz na kierunku bezpieczeństwo i prawo (prawie 6 kandydatów na miejsce). Spora rywalizacja jest też na filologii angielskiej (ponad 5 kandydatów na miejsce) i zarządzaniu (ponad 4 kandydatów na miejsce) – mówi Agnieszka Grajewska, p.o. kierownika Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji. 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 15 lipca, od godz. 13.00. Informacje te pojawią się na ich indywidualnych kontach w systemie IRK. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą miały 3 dni (18-20 lipca) na dostarczenie wymaganych dokumentów. Na tych kierunkach (bądź w przypadku kierunku filologia obca – modułach specjalizacyjnych), na których nie zostanie wyczerpany limit miejsc, będą kwalifikowane i zapraszane do dostarczenia dokumentów kolejne osoby z najwyższą liczbą punktów.

Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego będą znane 27 lipca.

Nadal mogą rejestrować się kandydaci na stacjonarne studia II stopnia – rejestracja potrwa do 22 lipca. Nabór na studia niestacjonarne będzie prowadzony do 16 września.

Łącznie na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/2023 UwB planuje przyjąć 4630 osób.  

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce. Białostockie jednostki uczelni – 9 wydziałów i 5 instytutów – mają w swojej ofercie 37 różnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Z kolei Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie oferuje 3 kierunki na studiach stacjonarnych: ekonomię (I i II stopnia), informatykę (I stopnia), europeistykę (I stopnia).

Zobacz również