Rekrutacja na PB, tylko do piątku

Tylko do jutra (03.02) trwać będzie rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Białostockiej. Jest z czego wybierać. Dostępnych jest 700 miejsc na 16 kierunkach studiów stacjonarnych i 150 miejsc na 5 kierunkach studiów niestacjonarnych.

foto. Bia24

foto. Bia24

Nabór prowadzony jest na studia II stopnia, które rozpoczną się od najbliższego, letniego semestru. Chętni powinni zarejestrować się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Należy założyć konto IRK i podać średnią z ocen oraz stopień na dyplomie. Należy wybrać też kierunek bądź też kierunki studiów.

Chętni na studia stacjonarne II stopnia mają do wyboru 16 kierunków: architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, logistyka, a także zarządzenia i inżynieria produkcji.

Prowadzona jest także rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia, chętni mogą wybierać spośród pięciu kierunków: architektura, architektura wnętrz, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Rejestracji można dokonać na stronie: irk.pb.edu.pl/

Zobacz również