Rekordowe becikowe. W Wasilkowie to 1500 zł

Pieniądze będą przyznawane każdej rodzinie bez względu na wysokość dochodów. W czwartek, 25 marca, radni Wasilkowa jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

- Jak dotąd niewiele samorządów w Podlaskiem zdecydowało się na takie rozwiązania - tylko Łomża i Białystok. Jestem jednak zdania, że to ważne, by wspierać młode rodziny w Wasilkowie - podkreśla burmistrz Adrian Łuckiewicz. To on jest pomysłodawcą uchwały. - Myślę też, że w dalszej perspektywie ta uchwała będzie generowała zyski dla naszej gminy. Żeby uzyskać becikowe, należy udowodnić zamieszkanie na terenie gminy (Karta Wasilkowianina, rozliczenie podatku w gminie).

Burmistrz ma nadzieję, że może to wpłynąć na większą liczbę osób, która zdecyduje się na rozliczanie w gminie.

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zamieszkanie na terenie gminy Wasilków (np. Karta Wasilkowianina, albo rozliczenie podatku dochodowego za rok poprzedni złożone w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców Gminy Wasilków).

Szacuje się, że w ciągu roku na terenie gminy Wasilków z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka skorzysta ok. 240 dzieci, co daje łączną kwotę skutków finansowych uchwały w wysokości 360 tys. zł.

Obecne zapisy uchwały mają obowiązywać do końca 2023 roku. Stało się to powodem dyskusji w czasie sesji. Część radnych nie zgadzała się z tym terminem, proponując by skrócić, bądź wydłużyć go do końca 2028 roku. Ostatecznie projekt przegłosowano w niezmienionej wersji. Zmiana dotycząca czasu obowiązywania uchwały ma stać się przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.  

Zobacz również