Reforma edukacji na finiszu

Jutro upływa termin w jakim samorządy mają podjąć uchwały końcowe w sprawie dostosowania sieci szkół i obwodów do nowego ustroju szkolnego. Samorządy woj. podlaskiego, z wyjątkiem dwóch, zadeklarowały, że uchwały końcowe zostaną podjęte w terminie. Czas na nowy etap.

Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

Samorządy Zambrowa i Zbójnej nie podejmą uchwały końcowej. Mimo pozytywnej opinii kuratora, złożyły na nią skargę. Sprawa trafi do sądu administracyjnego. Jak wyjaśniaJadwiga Szczypiń, Podlaski Kurator Oświaty: - Z jednej strony są tzw. przekształcenia z mocy ustawy, a druga pula przekształceń to przekształcenia z inicjatywy organu prowadzącego. Konsekwencje niepodjęcia do 31 marca owych uchwał lokalnych skutkują przekształceniem się szkół z mocy ustawy. Mogą nastąpić inne zmiany niż te, które zaplanował samorząd, ale ustawa zadziała, co samorząd będzie musiał stwierdzić i ogłosić, że tak się stało na mocy ustawy - mówi.

Kuratorium oświaty kończy pewien etap przekazywania informacji związanych z budowaniem nowej sieci szkół. Dziś podsumowało swoją pracę. W sumie urzędnicy zorganizowali: dziesięć konferencji prasowych, 40 spotkań z rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorami szkół. Łącznie spotkaliśmy się z tysiącem osób. Założyli także specjalną skrzynkę mailową, gdzie można było kierować zapytania. Monitorowali punkty konsultacyjne w: Białymstoku, Suwałkach i Łomży, gdzie wizytatorzy udzielali informacji rodzicom i osobom zainteresowanym.

- Spotkaliśmy się też z wieloma wyrazami wdzięczności ze strony samorządów, które mówią, że uwagi zawarte w opiniach były bardzo pomocne, rzetelne, konkretne i pomogły w konstruowaniu uchwały końcowej - opowiada Jadwiga Szczypiń.

Zamknięciem etapu informowania, kuratorium jednocześnie otwiera nowy etap - wspierania dyrektorów szkół przez wizytatorów, opiekujących się szkołami, będących w stałym kontakcie z nimi.

- Odbyliśmy już szesnaście spotkań z dyrektorami szkół w tzw. rejonach wsparcia, w których udział wzięło ok. 700 dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek. Prowadzili je wizytatorzy, którzy przypomnieli i omówili najistotniejsze kwestie, wynikające z nowych przepisów, m.in. o innej niż dotychczas roli kuratora, zadaniach dyrektora, wdrażaniu nowej podstawy programowej, o opiniowaniu arkuszy organizacji szkoły, kwestie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, ocenie pracy dyrektora - dodaje Kurator.

Przypomnijmy, samorządy miały za zadanie podjąć uchwalę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, a następnie przekazać ją do zatwierdzenia Kuratorium Oświaty. To wydawało uchwałom opinię: pozytywną, negatywną lub pozytywną warunkową, wskazując, jakie nieprawidłowości w dostosowaniu sieci szkół do reformy edukacji należy wyeliminować podejmując uchwałę ostateczną, aby była zgodna z nowym prawem. Termin na jej podjęcie upływa jutro (31.03.2017). Na tym etapie rola Kuratorium Oświaty się kończy, bowiem uchwałę ostateczną samorządy przekazują wojewodzie w celu weryfikacji. Jeśli jakiś samorząd uchwały ostatecznej nie podejmie, zmiany nastąpią z mocy ustawy. 6-klasowe szkoły podstawowe przekształcą się w 8-klasowe szkoły podstawowe, natomiast gimnazja wygasną z rokiem 2019.

Zobacz również