Razem dla bezpieczeństwa wiernych

Proboszczowie Archidiecezji Białostockiej spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji. Wspólnie rozmawiali o bezpieczeństwie wiernych.

Fot. BIA

Fot. BIA

Blisko 30 proboszczów Archidiecezji Białostockiej spotkało się w środę (30.11) z podlaskimi policjantami. Rozmowy dotyczyły roli dzielnicowego w pracy policji, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa a także ochrony obiektów sakralnych i ich właściwego zabezpieczenia. Poruszono także tematykę cyberprzestępczości.

- Spotkanie jest po to, aby włączyć również środowisko duchownych, cieszących się dużym poważaniem społecznym do wspólnego działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa - wyjaśnia nadkomisarz Maciej Zakrzewski, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. - Zależy nam na tym, żeby poznać problemy księży, które często są problemami wiernych. Domniemujemy, że jednak ktoś szybciej przyjdzie do księdza z prośbą o pomoc. To spotkanie jest po to, żeby wspólnie zacieśniać nasze więzi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa - dodaje.

- Widzimy różne zagrożenia, które pojawiają się przy plebaniach i kościołach, więc potrzebujemy ochrony, zabezpieczenia i informacji, jak w takich sytuacjach reagować. Gdzie szukać pomocy sprawnie i szybko - mówi ks. Henryk Ciereszko, biskup Archidiecezji Białostockiej. - Policja oczekuje też informacji ze strony duchownych, którzy dobrze znają swoją parafię, otoczenie, by zgłaszali miejsca, w których pojawiają się zagrożenia czy też udzielali informacji służących lepszej ochronie społeczeństwa - dodaje. Chodzi o to, aby przez tą współpracę i dobrą wymianę informacji chronić przed tym co może się zdarzyć i eliminować miejsca kryminogenne.

Galeria

Zobacz również