Puszcza Białowieska. Sprzeciw zarządu województwa wobec projektu ustawy

O wycofanie z procedowania ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska zaapelował podczas poniedziałkowej (19.02) konferencji zarząd województwa.

[fot. Mateusz Duchnowski/UMWP]

[fot. Mateusz Duchnowski/UMWP]

W spotkaniu wzięli udział marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz radna wojewódzka Wanda Mieczkowska. Ich zdaniem nowe regulacje mogą mieć katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. 

–  Niwyobrażamsobitworzenitakiegprawaktórnibędzidziałałna rzecnaszycmieszkańcówJessprawą  niedopuszczalnąże takakprawnynibył  z nikikonsultowanyon odbiegod rzeczywistości i  szkodzprzedsiębiorcomsamorządoi zwykłymieszkańco  mówił marszałek Artur Kosicki.

Takie stanowisko przyjął zarząd województwa podlaskiego i zostanie ono przekazane odpowiednim organom.

Projekt ustawy, zaprezentowany na posiedzeniu senackiej komisji klimatu, przewiduje objęcie nową formą ochrony  przyrody całego obszaru Puszczy Białowieskiej (prawie 60 tys. ha) i likwidację trzech istniejących nadleśnictw: w Białowieży, Hajnówce i Browsku oraz zakaz prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej w granicach nowego parku. 

– Zrealizowanie ustawy ograniczy lokalne inwestycje i działalność gospodarczą na tych terenach. Może też doprowadzić do zubożenia i zwiększenia się bezrobocia w tej części regionu. My, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, zawsze dbaliśmy o to, aby nasz region się rozwijał równomiernie. Także jeszcze raz apelujemy o podjęcie konkretnych rzeczowych rozmów z lokalnymi samorządowcami, mieszkańcami i przedsiębiorcami. Razem możemy wypracować dobre rozwiązania – podkreślał Marek Malinowski.

Jak podkreślano podczas konferencji, zarząd województwa widzi potrzebę wzmocnienia ochrony Puszczy Białowieskiej jako miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, jednakże wszelkie działania legislacyjne oraz organizacyjne dotyczące tego terenu powinny być prowadzone z udziałem przedstawicieli lokalnych społeczności.

Pomysłowi objęcia całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego sprzeciwiają się także lokalni mieszkańcy. W niedzielę, 18 lutego, w Hajnówce odbył się protest w tej sprawie. Mieszkańcy chcą przeprowadzenia lokalnego referendum, a swoje negatywne stanowisko zamierzają przedstawić parlamentarzystom i prezydentowi RP.

Źródło: UMWP

Zobacz również