Punkty BKM na białostockich uczelniach

Około czterystu studentów skorzystało do tej pory z dodatkowych punktów Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Miasto uruchomiło je na terenie uczelni, by ułatwić studentom załatwianie spraw związanych z aktualizacją Białostockiej Karty Miejskiej.

źródło: Wschodzący Białystok

źródło: Wschodzący Białystok

Specjalne punkty BKM są czynne od 27 września. Dwa zostały otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice Białostockiej. W ciągu ośmiu dni funkcjonowania punktów skorzystało z nich już ok. 400 studentów.

Trzeci punkt BKM - mobilny, urządzony w autobusie komunikacji miejskiej - został ustawiony w pobliżu Uniwersytetu Medycznego, na parkingu przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Punkty są czynne od poniedziałku do soboty. W dni powszednie w godz. 9 - 17, a w soboty

10 - 15.

We wszystkich tych miejscach można zaktualizować Białostocką Kartę Miejską, która jest nośnikiem biletów autobusowych oraz Białostockiej Karty Dużej Rodziny. Możliwe też jest wyrobienie nowej karty, a także złożenie wniosku lub aktualizacja uprawnień wynikających z udziału w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny. Obecnie w systemie Białostockiej Karty Miejskiej jest zarejestrowanych 7 599 studentów.

Dodatkowe punkty BKM będą czynne do 19 października.

Zobacz również