Publicznie i online. Pierwsze zdalne obrony na politechnice

Pierwsza, historyczna, przeprowadzona zdalnie, publiczna obrona rozprawy doktorskiej - takie wydarzenie miało miejsce wczoraj, 27 kwietnia, na Politechnice Białostockiej. Przed Komisją Doktorską na Wydziale Inżynierii Zarządzania stanęła mgr Aleksandra Maria Gulc. Temat jej pracy doktorskiej zyskał na znaczeniu w dobie pandemii koronawirusa: Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce.

Źródło: Politechnika Białostocka

Źródło: Politechnika Białostocka

Promotorem w przewodzie doktorskim była prof. Joanna Ejdys. Publiczną obronę rozprawy doktorskiej poprowadził przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. Joanicjusz Nazarko.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Aleksandry Gulc odbywała się w trybie elektronicznego porozumiewania się na odległość za pomocą specjalnej aplikacji i obejmowała dwie części: jawną i niejawną. Publiczność mogła dołączyć do części jawnej za pośrednictwem udostępnionego w ogłoszeniu o obronie linku. W sali Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania w Kleosinie znajdowały się fizycznie cztery osoby: przewodniczący Komisji Doktorskiej, doktorantka, promotor oraz sekretarz Komisji. Obrona cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 11 członków Komisji Doktorskiej, 3 recenzentów oraz 55 osób publiczności. W dyskusji nad rozprawą, oprócz recenzentów, wzięli udział członkowie Komisji oraz publiczność.

W części niejawnej posiedzenia podjęto dwie uchwały w trybie głosowania tajnego wykorzystując system do głosowania eSesja. Jednogłośnie Komisja przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Aleksandry Gulc. Jednogłośnie zaakceptowany został także wniosek o wyróżnienie tej rozprawy.

Warto dodać, że zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obrady Komisji Doktorskiej były rejestrowane - z zapisem obrazu i dźwięku.

Przewodniczący Rady Dyscypliny prof. Joanicjusz Nazarko wyraził przekonanie, że elementy zdalnej komunikacji wejdą już na stałe zarówno do organizacji pracy formalnych posiedzeń ciał kolegialnych uczelni, jak i do sposobu pracy zespołów naukowych. Dodał jednocześnie, że bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi pozostają dla niego samoistną wartością.

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB stwierdziła, że tego typu wydarzenie ważne w skali Wydziału oraz Uczelni jest symptomem zmian, przed jakimi staje całe szkolnictwo wyższe. Ważne jest, że tak istotne wydarzenia są inicjowane właśnie na Politechnice Białostockiej.

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania 8 kwietnia 2020 r. odbyły się pierwsze zdalne obrony prac inżynierskich. Do egzaminu dyplomowego przystąpiło 10 studentów kierunku logistyka I stopnia studiów stacjonarnych.

Tym razem do zdalnego przeprowadzenia egzaminu dyplomowego została wykorzystana platforma internetowa ZOOM. W trakcie wirtualnego spotkania każdy ze studentów indywidualnie przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną zawierającą m. in. temat, cele, zakres, uzyskane wyniki i wnioski dotyczące przygotowanej pracy inżynierskiej. Następnie każdy z dyplomantów odpowiedział na zadane przez członków komisji pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz pytania egzaminacyjne ściśle związane z kierunkiem studiów. Po wszystkich wystąpieniach członkowie komisji egzaminacyjnej udali się na wirtualne obrady. Na zakończenie dyplomanci ponownie zostali zaproszeni na wirtualne spotkanie, podczas którego przewodnicząca komisji poinformowała o uzyskanych ocenach z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznym wyniku, który zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów. Był również czas na gratulacje i wzajemne serdeczne wirtualne pozdrowienia.

Zobacz również