Półtora miliona euro na projekt Uniwersytetu Medycznego

Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako jedyny z Polski zakwalifikowano do finansowania w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie konkursu COFUND 2016 Programu Ramowego Horyzont 2020. Komisja Europejska dofinansuje go kwotą ponad 1,5 mln euro. Białostocka uczelnia medyczna wykształci specjalistów, których brakuje.

 Fot. BDC

Fot. BDC

Celem projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z zakresu biologii medycznej oraz statystycznej bioinformatyki. Studia są adresowane do młodych naukowców, badających choroby cywilizacyjne i metody z zakresu biostatystyki i bioinformatyki, koniecznych dla opracowania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. Projekt opiera się na międzynarodowym programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW (2013-2017), realizowanych w języku angielskim. Stwarzają one unikalną możliwość poznania innowacyjnych wielkoskalowych technik badawczych i obliczeniowych oraz ich zastosowania m. in. w genomice, proteomice, matabolomice i immunologii.

Doktoranci nowych studiów przeprowadzą indywidualne projekty badawcze. Oprą je o poszukiwanie nowych markerów wczesnego wykrywania, zapobiegania oraz biomarkerów skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych. Wykorzystają innowacyjne technologie wielkoskalowe oraz najnowocześniejsze metody obrazowania medycznego. Co więcej, odbędą praktyki w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, wyspecjalizowanych m.in. w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, neurodegeneracyjnych a także medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce i proteomice.

- Z powodu małej liczby specjalistów w tych dziedzinach w Polsce zajęcia poprowadzą profesorowie wizytujący z ośrodków będących ich światowymi liderami, m.in. z Hiszpanii, Belgi i Austrii - informują władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Studia wykształcą specjalistów, potrafiących stosować najnowocześniejsze techniki badawcze z zakresu biostatystyki i bioinformatyki w procesie analizy danych medycznych. To niezwykle istotna umiejętność, z racji tego, że współczesna medycyna potrafi gromadzić ogromne ilości danych dotyczących pacjenta, które następnie trzeba opracować i wysnuć z nich wnioski a takich specjalistów bark.

Projekt potrwa pięć lat. Rozpocznie się w 2018 roku. To poważne wyróżnienie dla białostockiej uczelni. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako jedyny polski beneficjent konkursu COFUD 2016 otrzymał dofinansowanie. Od 2014 roku, w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie konkursu COFUND Programu Ramowego Horyzont 2020 tylko trzy polskie jednostki, tj. Narodowe Centrum Nauki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN otrzymały dofinansowanie. 

- Aplikowaliśmy już kilkukrotnie do programu Horyzonty 2020 i zawsze byliśmy blisko. Przechodziliśmy do drugiego etapu, dostawaliśmy dobre oceny, ale ilość wniosków była ograniczona i nie dostawaliśmy się. W tej chwili udało się. Projekt związany jest także ze współpracą międzynarodową, także jest to kolejny etap w naszym rozwoju. Wierzymy też, że te jednostki, które mają zdolność pozyskiwania grantów europejskich, będą także wyróżnione w nowym systemie związanym z reformą szkolnictwa wyższego, bo takie są zapewnienia ze strony Ministerstwa. Liczę też na to, że będzie to argument do tego, że być tą najwyższej referencji jednostką badawczą - mówi prof. Adam Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Zobacz również