Ptaki zasiedliły białostockie budki lęgowe

Ptaki zasiedliły niemal połowę budek lęgowych rozdanych przez Miasto Białystok mieszkańcom. To jedno z miejskich działań na rzecz ochrony przyrody i różnorodności.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

W lutym tego roku Miasto Białystok już po raz drugi prowadziło akcję związaną z rozdawaniem budek lęgowych dla ptaków. Mieszkańcom, jak również placówkom oświatowym, przekazano 360 budek. Teraz przyszedł czas na podsumowanie tej akcji. Do końca sierpnia udało się zebrać dane dotyczące losów 330 budek lęgowych. Było to możliwe, ponieważ odbierając budkę trzeba było wypełnić ankietę, wpisując do niej swoje dane kontaktowe i adres nieruchomości, na terenie której zawieszona będzie budka. 

Z informacji uzyskanych od białostoczan wynika, że ptaki zasiedliły 168 budek, czyli aż 46%. Zebrane dane wskazują, że gatunkiem, który w największej liczbie zasiedlił budki rozdane mieszkańcom Białegostoku, była sikorka bogatka, na drugim miejscu znalazł się wróbel zwyczajny, na trzecim mazurek, na czwartym modraszka. Ponadto - jak wskazali uczestnicy akcji - budki zasiedliły również pleszki i kowaliki.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za czynne włączenie się w akcję ochrony ptaków zamieszkujących teren Białegostoku. Dzięki Państwa zaangażowaniu nie tylko chronimy nasze ptaki, ale także przyczyniamy się do tworzenia im dobrych warunków do zwiększania populacji poszczególnych gatunków. Trzeba pamiętać, że ptaki mają ogromne znaczenie dla zachowania równowagi biologicznej, a ich obserwacja przynosi wiele przyjemności - powiedział Adam Musiuk, zastępca prezydenta Białegostoku.

Warto pamiętać, że aby budka została ponownie zasiedlona wiosną przyszłego roku, trzeba ją oczyścić.

- Budki, które rozdawaliśmy, można łatwo otworzyć i wymieść z nich wszystkie pozostałości. Można też je umyć, nie używając żadnych środków chemicznych. Należy to zrobić w terminie od połowy września do końca lutego - poinformował Jędrzej Grygoruk z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W lutym ubiegłego roku Miasto rozdało 328 budek lęgowych. Ptaki zasiedliły wówczas 137 budek, czyli 45%.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również