Przyszłość w energii odnawialnej

Centrum kompetencji energii odnawialnych i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i powiat białostocki - taki projekt ma pomóc mieszkańcom, samorządom i firmom w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie tych powiatów. To inicjatywa Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) i starostwa powiatu hajnowskiego oraz niemieckiej Fundacji Energievision Frankenwald. Wartość projektu to prawie 335 tysięcy euro, z tego 89 proc. pokrywają fundusze niemieckie.

/Fot. mat. pras. PB/

/Fot. mat. pras. PB/

Celem projektu jest utworzenie niezależnego centrum doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych, a także koordynowanie systemu zarządzania energią w gminach powiatów hajnowskiego i białostockiego. Organizowane będą też spotkania z ekspertami dla osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi, solarnymi, pompami ciepła oraz termomodernizacją budynków. Kolejne zadania to edukacja mieszkańców zakresie odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo odnośnie możliwości dofinansowania instalacji OZE z funduszy krajowych i unijnych. Zgłaszający się do Centrum mogliby liczyć także na nieodpłatną ocenę stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz propozycję rozwiązań energooszczędnych.

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej porozumienie o przystąpieniu do projektu podpisali przedstawiciele 28 instytucji i organizacji m.in. Politechniki Białostockiej, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska, a także samorządów np. Białowieży, Suraża, Dubicz Cerkiewnych, Kleszczel, Hajnówki, Supraśla, Choroszczy.

- Naszym celem jest połączenie różnych instytucji dla dobra edukacji i doradztwa dotyczącego odnawialnych źródeł energii - mówiła podczas spotkania dr Dorota Perło - dyrektor biura Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Projekt będzie realizowany do końca przyszłego roku. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec. Całkowita wartość projektu to prawie 335 tysięcy euro, z tego 89 proc. z EUKI.

Martin Kastner z Fundacji Energievision Frankenwald działającej od 2008 roku w Północnej Bawarii na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnej źródeł energii: W ostatnim czasie na terenie Bawarii nastąpił rozwój OZE. Naszym celem było takie działanie, by przyczyniło się to do rozwoju całego regionu. Szczególnie rozwijają się projekty związane z energią słoneczną i wiatrową - 40% energii produkowanej w Niemczech pochodzi z odnawialnych źródeł, 50% instalacji należy do osób prywatnych i prywatnych firm.

Andrzej Skiepko, starosta powiatu hajnowskiego, realizującego wspólnie z BOF-em projekt dodawał: Powiat hajnowski od kilku lat współpracuje z Fundacją EuroNatur z Niemiec, a efektem jest szczegółowy raport przygotowany dla wszystkich gmin powiatu dotyczący zasobów odnawialnych źródeł energii.

Wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć przedstawił inwestycje OZE na swoim terenie. Znajduje się tam 1800 zamieszkałych nieruchomości, z czego ponad 400 wyposażonych zostało w systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. W przeprowadzonej ankiecie kolejnych prawie 500 mieszkańców zgłosiło chęć instalacji OZE, najwięcej na fotowoltaikę. Wkrótce obok Urzędu Gminy stanie stacja do ładowania samochodów elektrycznych.

Źródło: Politechnika Białostocka

Zobacz również