Przyszłość Lisiej Góry w rękach mieszkańców

Jak ma wyglądać osiedle "Lisia Góra", gdzie powinny być usytuowane budynki mieszkalne, a gdzie usługowe, place zabaw czy drogi dojazdowe - w Wasilkowie trwają konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla "Lisia Góra").

Spotkanie konsultacyjne w Kawiarence Obywatelskiej /fot. UM Wasilków/

Spotkanie konsultacyjne w Kawiarence Obywatelskiej /fot. UM Wasilków/

Rośnie liczba mieszkańców Wasilkowa, rosną potrzeby budowy mieszkań jedno- i wielorodzinnych. Dobrym miejscem na rozbudowę osiedla może być "Lisia Góra". Stąd też konieczność opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części Wasilkowa. 

1 czerwca rozpoczął się II etap konsultacji społecznych. W Urzędzie Miejskim w Wasilkowie otwarto punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją, złożyć swoje uwagi lub przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Obszar, którego plan dotyczy, położony jest w środkowej części miasta, jego powierzchnia wynosi 20,4 ha. Przeważająca część terenu jest niezabudowana, niewykorzystywana rolniczo, a na fragmencie powierzchni znajduje się farma fotowoltaiczna. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, boiska sportowe, szkoła podstawowa oraz planowana jest budowa obiektu sakralnego. 

To drugi etap konsultacji; pierwszy był w ubiegłym roku od maja do września i zakończył się spotkaniem w "Kawiarence Obywatelskiej", w którym uczestniczyli mieszkańcy Wasilkowa oraz zaproszeni przez samorząd projektanci i eksperci. W tym roku spotkanie warsztatowe i dyskusja World Cafe odbędzie się w lipcu. 

A do tej pory mieszkańcy mogą składać wnioski, uwagi i pomysły w każdy poniedziałek od 1 czerwca do 17 lipca 2020 r. w godzinach 15.30-18.00. W związku z okolicznościami epidemii mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z punktu konsultacyjnego Urząd Miejski w Wasilkowie prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania, tel. 85 71-85-400 wew. 026. Urząd oferuje bezpłatny dowóz do punktu konsultacyjnego osobom niepełnosprawnym.

Zobacz również