Przyjmiemy z Unii cztery i pół tysiąca cudzoziemców z białoruskiej granicy

Cztery i pół tysiąca cudzoziemców, którzy w Polsce złożyli wnioski o ochronę międzynarodową, a następnie nielegalnie wyjechali z kraju, Polska będzie musiała przyjąć z powrotem. Osoby te zatrzymano w krajach Unii Europejskiej i przekazano do Polski, jako kraju pierwszego pobytu cudzoziemców w UE. – Osoby, które domagają się, by migrantów spod białoruskiej granicy wpuścić dalej, nie zdają sobie chyba sprawy, że unijne prawo zezwala na ich zawrócenie do Polski – mówi rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

[fot. Straż Graniczna/Twitter]

[fot. Straż Graniczna/Twitter]

Straż Graniczna podaje na Twitterze dane dotyczące powrotów (w ramach readmisji) nielegalnych migrantów z innych krajów UE. „W 2022 r. państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. cudzoziemców (osób, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, a wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę i udały się dalej na zach. Europy). Zaakceptowano wnioski dot. 4,5 tys. cudzoziemców”. 

Jak informuje SG, w 2022 r. do Polski przekazano w ten sposób w ramach readmisji 510 osób. W pierwszej połowie bieżącego roku zaplanowano przekazanie ok. 2,5 tys. takich osób. „Cudzoziemcy najczęściej przekazywani są przez Niemcy, Norwegię i Francję” – czytamy w informacji na Twitterze.

– Przekazania cudzoziemców realizowane są tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wyrażenia zgody na złożony przez inne państwo członkowskie wniosek o przejęcie odpowiedzialności za cudzoziemca – informuje por. Anna Michalska. Każdy przypadek przekazania jest rozpatrywany indywidualnie. – Nie przyjmuje się osób, jeżeli zostali oddzieleni od innych członków rodziny, przebywających na terytorium państwa przekazującego – dodaje por. Michalska.

Zdaniem rzecznik SG cudzoziemcy, którzy rzeczywiście chcą zostać na terytorium Polski, mogą to zrobić bez problemu. Wystarczy, że złożą wniosek o ochronę międzynarodową, który z pewnością zostanie przyjęty.

Historię jednej z takich osób opisuje Straż Graniczna na swojej stronie internetowej. To obywatelka Syrii, „która nadużyła procedury uchodźczej”. 58-letnia kobieta nielegalnie przekroczyła granicę, złożyła wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, następnie zaś wyjechała do Niemiec. 

W poniedziałek (30 stycznia) funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu przyjęli tę kobietę od niemieckiej policji. Cudzoziemka do Polski dostała się nielegalnie pod koniec kwietnia ubiegłego roku pieszo z terytorium Białorusi. Funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli od Syryjki wniosek o udzielenie jej ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. Kobieta, z uwagi na brak jakichkolwiek dokumentów tożsamości, mieszkała przez 3 miesiące w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. 

Po tym czasie skierowano ją do otwartego ośrodka dla cudzoziemców. Obywatelka Syrii tego samego dnia jednak wynajęła taksówkę, którą pojechała do Niemiec. Tam złożyła kolejny wniosek o azyl.

Po przekazaniu jej przez władze niemieckie do Polski kobieta złożyła oświadczenie o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium naszego kraju. Otrzymała w związku z tym Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które uprawnia do legalnego pobytu w Polsce, ale nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej. Obywatelka Syrii została przewieziona do otwartego ośrodka dla cudzoziemców.

– Osoby, które domagają się, by migrantów spod białoruskiej granicy wpuścić dalej, nie zdają sobie chyba sprawy, że unijne prawo zezwala na ich zawrócenie do Polski – mówi rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG przyjęli 52 cudzoziemców przekazanych w ramach readmisji z Niemiec do Polski. Dwudziestu dwóch z nich nadużyło procedury uchodźczej, natomiast pozostali nadużyli prawa do swobody przemieszczania się w ramach strefy Schengen.

Najczęściej przekazywani są do Polski przez Niemcy, Norwegię, Francję, Szwecję i Austrię. Wśród przekazanych cudzoziemców – jak podaje Straż Graniczna – w 2022 roku dominowali obywatele Iraku.

Zobacz również