Przygraniczne gminy ze wsparciem samorządu województwa

Sejmik Województwa Podlaskiego na czwartkowej sesji wydzielił ze swojego budżetu dwa miliony złotych na pomoc dla gminy położonych w pasie przy granicy z Białorusią. Radni chcą w ten sposób pomóc samorządom w likwidowaniu szkód wywołanych przez kryzys migracyjny wywołany przez reżim Łukaszenki.

[pixabay.com]

[pixabay.com]

28 gmin otrzyma po 62 tys. zł, a sześć powiatów po 44 tys. zł. Radni tę decyzję podjęli jednogłośnie. Zgodnie z deklaracjami gmin większość tych pieniędzy pomoże w naprawie i modernizacji dróg gminnych i powiatowych zniszczonych podczas ostatnich miesięcy wskutek nasilonego ruchu ciężkich pojazdów. Tak zrobią prawie wszystkie gminy i powiaty doposażone przez sejmik. 

– W większości samorządy przeznaczą wsparcie finansowe na remont dróg, naprawę ubytków, zakup żwiru i kruszywa oraz bieżące utrzymanie dróg w pasie przygranicznym. Te drogi były budowane na potrzeby niedużego ruchu lokalnego, nie zaś ciężkich pojazdów wojskowych i ciężarówek – uzasadniał marszałek Artur Kosicki, który w imieniu zarządu województwa wnioskował do radnych o przyznanie tych pieniędzy.

Wśród innych działań, jakie zaplanowały przygraniczne samorządy znalazły się na przykład „zakup materiałów na ocieplenie świetlicy OSP” w gminie Michałowo, zakup mobilnego agregatu prądotwórczego w gminie Sokółka, zakup pojazdu do przewozu osób w gminie Narewka, zakup ubrań specjalnych dla strażaków ochotników OSP Milejczyce; zakup wózków do przewozu pacjentów, pomp infuzyjnych i szyny rehabilitacyjnej w powiecie sokólskim.

To kolejna transza pomocy dla przygranicznych samorządów. W grudniu 2021 r. wsparcie z budżetu województwa trafiło do sześciu powiatów i 27 gmin z tego obszaru, właśnie na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Powiaty otrzymały wówczas po 30 tys. zł, a gminy po 50 tys. zł. Łącznie było to ponad 1,6 mln zł. 

Zobacz również