Przychodnie dopuszczają się nadużyć w związku z COVID-19

Będąc w ciąży, udałam się na zalecane szczepienie przeciwko krztuścowi i tężcowi, a w Internetowym Koncie Pacjenta wyczytałam, że w przychodni udzielono mi porady lekarskiej w związku z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 - donosi czytelniczka naszego portalu.

Niektóre przychodnie dopuszczają się nadużyć w związku z COVID-19 [fot. pixabay.com]

Niektóre przychodnie dopuszczają się nadużyć w związku z COVID-19 [fot. pixabay.com]

"Pragnę poinformować o nadużyciach, których mogą dopuszczać się niektóre białostockie przychodnie. W kwietniu, będąc w ciąży, udałam się na zalecane szczepienie przeciwko krztuścowi i tężcowi, a w Internetowym Koncie Pacjenta wyczytałam, że w przychodni udzielono mi porady lekarskiej w związku z dodatnim wynikiem testu na COVID-19. O szczepieniu ani słowa. Łącznie miałam dwie wizyty, obie zostały zarejestrowane jako udzielenie porady. Nie byłam w tamtym czasie w ogóle testowana na koronawirusa, zupełnie inny był cel mojej wizyty. Mam wrażenie, że przychodnia chciała wymusić jakieś pieniądze od Narodowego Funduszu Zdrowia, bo w IKP pod nazwą "informacje rozliczeniowe NFZ" widnieje kwota 75 zł. Zgłosiłam tę sprawę do Narodowego Funduszu Zdrowia, potem stamtąd do mnie dzwoniono i pytano, czy byłam testowana. Odpowiedziałam, że nie i obiecano mi, że NFZ zajmie się tą sprawą, dostałam też potwierdzenie mailem w tej sprawie, ale od dawna w tym temacie panuje cisza" - poinformowała jedna z czytelniczek naszego portalu, która pragnie pozostać anonimowa.

Nie jest to pojedynczy przypadek. Tylko w tym roku do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pomocą Internetowego Konta Pacjenta wpłynęło 415 zgłoszeń o nieprawidłowościach, które pacjenci zauważyli na swoim IKP. Zdarzało się, że poszczególne osoby kilka razy zgłaszały te samo świadczenie.

Co grozi przychodniom?

- Każde zgłoszenie jest szczegółowo wyjaśniane. Zwracamy się między innymi do placówki z prośbą o złożenie wyjaśnień, czy świadczenie zostało faktycznie udzielone i poprawnie sprawozdane. Jeżeli w sprawozdawczości świadczeniodawcy nastąpiła pomyłka np. świadczenie nie było udzielone, było udzielone innemu pacjentowi, został omyłkowo sprawozdany nr PESEL pacjenta, sprawozdano inną procedurę niż tę, która była faktycznie wykonana zobowiązujemy świadczeniodawcę do dokonania stosownej korekty i zwrotu nienależnych środków finansowych - mówi nam Beata Leszczyńska, kierownik zespołu komunikacji społecznej w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Podlaski Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia pacjenta potwierdzi się fakt, iż doszło do nieprawidłowości, Fundusz może zlecić kontrolę w placówce lub nałożyć karę. Zdarza się, że sprawy kierowane są również do organów ścigania.

Jak zgłosić nieprawidłowość?

Procedura jest następująca:

- należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta i wejść na nieprawidłowe świadczenie lub receptę;

- kliknąć link "zgłoś nieprawidłowość", który znajduje się pod kwotą refundacji nieprawidłowego świadczenia/wystawionej recepty refundowanej;

- wypełnić formularz;

- kliknąć "wyślij".

Trzeba pamiętać, że użycie zakładki „zgłoś nieprawidłowość” spowoduje wyrażenie zgody na udostępnienie świadczeniodawcy danych osobowych pacjenta, w celu weryfikacji zgłoszonej nieprawidłowości, rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego wobec świadczeniodawcy oraz automatyczne wygenerowanie się wniosku zgłoszenia, który zostanie przekazany do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ - nie powinno się zgłaszać wielokrotnie tej samej nieprawidłowości, ponieważ wydłuży to postępowanie w rozwiązaniu zgłoszonej sprawy.

Zobacz również