Przetarg na budowę drogi w Supraślu

Burmistrz Supraśla ogłosił przetarg na II etap budowy ul. Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w Supraślu. Termin składania ofert upływa 24 maja o godz. 11.

/foto. UM w Supraślu/

/foto. UM w Supraślu/

Zamówienie obejmuje wykonanie II etapu remontu, budowy i przebudowy ul. Kościelnej w Supraślu od ul. Ks.O.Sidorowicza do ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodników z kostki brukowej betonowej model mozaik stare miasto, kolor grafit, wjazdów z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej, wpustów ulicznych z przykanalikami, zieleńców, robót wykończeniowych oraz regulacji armatury do poziomu nowej nawierzchni.

W ramach zamówienia przewidziano także wykonanie nawierzchni fragmentu powiatowej ulicy Piłsudskiego z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z robotami towarzyszącymi. Remont obejmować będzie także części ulicy ks. O. Sidorowicza, która zyska nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej, wjazdami, wpustami ulicznymi z przykanalikami i robotami towarzyszącymi. Na odcinku ul. Ks.O.Sidorowicza w zakres robót wchodzi również budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej - budowa kanalizacji deszczowej i parkingu. 

Wykonany ma też zostać II etap kablowego oświetlenia ulicznego ze stylowymi słupami i lampami.

Więcej informacji: http://www.suprasl.pl/index.php/wiecej-urzad-miejski/1231-budowa-ulicy-koscielnej-i-ks-o-sidorowicza-w-supraslu

Zobacz również