Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą

Już piąty raz Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże „trzynastkę” swoim świadczeniobiorcom. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Pierwsze wypłaty trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed świętami Wielkanocnymi.

[fot. ZUS Białystok]

[fot. ZUS Białystok]

Pierwsze trzynastki doręczane przez listonoszy, trafią na pocztę 28 marca, a przekazywane na konto bankowe 30 marca, z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Dodatkowe świadczenie w tych dniach trafi w województwie podlaskim do 6,6 tys. osób w łącznej kwocie 10,4 mln zł.

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę ze świadczeniem za kwiecień. Terminów płatności w ZUS w regionie jest kilka. Świadczeniobiorcy otrzymują należne wypłaty do : 1. 5. 6. 10. 15. 20 i 25 dnia miesiąca.  

- Jeśli termin płatności świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaca je przed tym dniem wolnym. Dlatego emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 10 kwietnia, mogą spodziewać się dodatkowych środków pieniężnych jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi – wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W tym roku trzynasta emerytura to 1588,44 zł brutto. Z dodatkowej gratyfikacji będzie potrącany podatek i  składka zdrowotna. Kwota netto dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego  będzie uzależnione od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego.

- I tak dla seniora, którego emerytura brutto wynosi 1500 zł trzynastka netto to kwota  1374,48 zł. Przy świadczeniu 2000 tys. brutto emeryt może liczyć na wypłatę 1314,48 zł. Wszyscy świadczeniobiorcy, którzy otrzymują co najmniej 2500 tys. zł brutto miesięcznie, mogą spodziewać się kwoty 1254,48 zł do wypłaty – informuje rzeczniczka.  

Trzynastka przysługuje wszystkim świadczeniobiorcom, którym na dzień 31 marca przysługuje prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Dodatkowe świadczenie trafi na konto bankowe lub przekazem pocztowym wraz z wypłatą przysługującą za kwiecień. Dlatego też do jego wypłaty  konieczne jest istnienie prawa do świadczenia również w kwietniu danego roku. Trzynastka nie przysługuje do emerytur i rent, których wypłatę wstrzymano od 1 kwietnia.

W tym roku podobnie jak w ubiegłym, emeryci i renciści informację o przyznaniu tzw. trzynastki otrzymają w jednej przesyłce pocztowej wraz z decyzją waloryzacyjną.

Zobacz również