Przebudowa przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej zakończona

Poprawa przepustowości przejścia, przyspieszenie kontroli oczekujących oraz większe bezpieczeństwo - to efekty przebudowy przejścia granicznego.

Źródło: PUW

Źródło: PUW

- Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej jest największym przejściem drogowym w województwie podlaskim i jednym z większych na granicy Schengen w naszym kraju. W ubiegłym roku granicę w tym miejscu przekroczyło ponad 2 mln 600 osób i ponad 2 mln 200 pojazdów. Cały czas naszą troską jest, aby to przejście było jak najbardziej dostosowane do tego wzmagającego się ruchu, aby kontrole były jak najdokładniejsze, ale czas odpraw był jak najkrótszy. 10 lipca przystąpiliśmy do realizacji dwóch projektów, które są finansowane w dużej części z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina - powiedział w Kuźnicy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Pierwszy z projektów to "Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej", a jego wartość wyniosła 1 805 328 euro, drugi zaś to "Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej" o wartości 2 130 178 euro. Kwota środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 stanowi 90 proc. ogólnej wartości każdego z projektów, 10 proc. to środki krajowe. Koordynacją zajął się wojewoda podlaski z podległymi mu służbami.

Przebudowę realizowano w partnerstwie ze stroną białoruską, tj. Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białoruś w Mińsku, z którym podpisano dwie umowy partnerskie na każdy projekt oddzielnie. Największym i najbardziej pracochłonnym działaniem była realizacja zadań inwestycyjnych, obejmujących roboty budowlane i prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

- Jeśli chodzi o przebudowę samego przejścia - musieliśmy doprowadzić do stanu czterech pasów ruchu w obie strony, a to wymagało też budowy budynku wartowni na potrzeby straży granicznej, rozbiórkę dotychczasowego, przebudowę ogrodzenia czy przebudowę blokad zapobiegających ucieczce, tzw. bollardów na wszystki pasach - poinformował wojewoda podlaski.

W ramach drugiego projektu przeprowadzono częściową rozbiórkę i przebudowę czterech istniejących pawilonów kontroli celno-paszportowej, zbudowano dwa nowe oraz zamontowano wagi dynamiczne.

- Te działania pozwolą służbom granicznym na zachowanie wysokiego standardu kontroli, a co za tym idzie - wpłyną też na skuteczniejszą ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Na pewno poprawi się przepustowość, nastąpi przyspieszenie kontroli pojazdów oczekujących w kolejce, zwiększy się również bezpieczeństwo - podróżnych i środków transportu - wyliczał płk. Andrzej Stasiulewicz, zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

- Wciąż stoi przed nami wiele wyzwań, a ich potwierdzeniem są liczby. 2004 rok to otwarcie tego przejścia i wywóz ok. 38 tys. pojazdów ciężarowych, dziś mówimy już o 170 tys., czyli ponad czterokrotny wzrost. Jeśli chodzi o przywóz to mamy ok. 40 tys. 15 lat temu, dziś mówimy o 120 tys. pojazdów - to stawia przed nami nowe wymagania. Z kierunku białoruskiego przyjeżdża do nas więcej towarów, dlatego tworzenie doskonałych warunków pracy jest tak niezwykle istotne - powiedział insp. Maciej Fiłończuk, naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Galeria

Zobacz również