Pronar otworzył centrum wystawowe w Siemiatyczach

To 10-hektarowy plac przy fabryce, na którym prezentowana jest pełna gama maszyn i komponentów produkowanych przez firmę Pronar.To 10-hektarowy plac przy fabryce, na którym prezentowana jest pełna gama maszyn i komponentów produkowanych przez firmę Pronar.

 W otwarciu centrum wziął udział marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie: Marek Olbryś i Stanisław Derehajło. Na uroczystość przyjechał także Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

W otwarciu centrum wziął udział marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie: Marek Olbryś i Stanisław Derehajło. Na uroczystość przyjechał także Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pronar to krajowy lider w produkcji i sprzedaży maszyn recyklingowych, komunalnych i rolniczych. Swoją strategię rozwoju dostosowuje do panujących warunków rynkowych. Stąd pomysł na własne centrum wystawowe.

- Firma Pronar to perła nie tylko na mapie naszego kraju, ale na mapie gospodarczej całego świata. To lider w swojej branży. Firma wdraża własne projekty, zatrudnia coraz więcej ludzi. Pozyskuje nowe środki oraz nowe rynki zbytu i to pomimo pandemii. To świadczy o jej sile - powiedział marszałek Artur Kosicki. - Pronar jest dowodem na to, że w Podlaskiem można zrobić dobry biznes i to wykorzystując potencjał tego województwa.

Marszałek przypomniał, że obecnie jest negocjowana nowa Umowa Partnerstwa. Przygotowywane są projekty strategiczne, skierowane do instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców, w tym m.in. do firmy Pronar.

- Chcemy razem z państwem rozwijać nasze województwo, dlatego w nowej perspektywie będą projekty strategiczne kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców bądź realizowane przez firmy - dodał marszałek Kosicki.

Zaapelował też do senatorów o jak najszybsze przyjęcie ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Jak mówił, dzięki niej takich firm jak Pronar w województwie podlaskim będzie jeszcze więcej. To pozwoli wrócić regionowi, ale też Polsce, na właściwą ścieżkę wzrostu po pandemii.

Wizyty "ku pokrzepieniu serc"

Wicepremier Gowin zaznaczył, że "optymizmem napawa go każda wizyta w Pronarze".

- Ilekroć tu przyjeżdżam, to wyjeżdżam naładowany optymizmem, wiarą w polski przemysł, w polską gospodarkę, wiarą w Polskę. Takie pokrzepienie serc jest nam teraz bardzo potrzebne, bo mamy za sobą bardzo trudny rok.

Jak mówił, polska gospodarka stosunkowo dobrze poradziła sobie z kryzysem wywołanym pandemią - prognozuje się jeszcze w tym roku jej wzrost o co najmniej o 4 proc. Podczas wizyty w Siemiatyczach uhonorował prezesa Pronaru Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej" - najwyższym odznaczeniem resortowym przyznawanym osobom i instytucjom wnoszącym znaczący wkład w rozwój gospodarczy kraju.

Innowacyjność w sprzedaży

Poza placem wystawienniczym, centrum uzupełniają dwie hale wypełnione m.in. komponentami, produkowanymi przez Pronar. Przyszły nabywca może tu poznać proces produkcji i obejrzeć gotowe wyroby. To też okazja, by zdobyć wiedzę od ekspertów. Na uwagę zasługuje strefa pokazów dynamicznych. Można tu ocenić możliwości eksploatacyjne wybranej maszyny.

- To jest wystawa innowacyjna. Innowacyjność to nie tylko zrobienie maszyny udokumentowanej patentem, ale to również sprzedawanie swojego towaru w sposób inny niż zwykle i to rozpoczęliśmy. To jest początek naszej drogi, ponieważ my pokazujemy w hali po to, żeby można było o szczegółach porozmawiać i pokazujemy na zewnątrz, żeby można było zobaczyć maszynę - wyjaśniał Sergiusz Martyniuk.

O tym, że nowe centrum wystawowe Pronaru wpłynie na rozwój firmy i regionu przekonany jest wicemarszałek Derehajło.

W uroczystym otwarciu centrum udział wzięli udział także: przedstawiciele administracji rządowej: wojewoda Bohdan Paszkowski oraz samorządowej, jak również świata nauki: Rektor PB Marta Kosior-Kazberuk, a także pracownicy Pronaru.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięto też konkurs "Jeśli przyczepa to Pronar". Zwycięzca otrzymał przyczepę rolniczą - oczywiście firmy Pronar.

Firma Pronar powstała w 1988 roku. Jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej z blisko 50-procentowym udziałem w polskim rynku oraz liczącym się w świecie producentem kół do maszyn rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych. Firma powstała w 1988 roku.

Przez lata zaangażowanie, innowacyjność, nowoczesność i najwyższa jakość sprawiły, że maszyny i urządzenia z Narwi konkurują na międzynarodowych rynkach i z sukcesem je zdobywają. Firma posiada sieć dealerską we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Skandynawii i Rosji. Swoje produkty eksportuje do ponad 60 krajów, m.in. na kontynent afrykański, do obu Ameryk czy Nowej Zelandii. Firma Pronar ma osiem fabryk: w Strabli, Hajnówce, Białymstoku, Narewce, Siemiatyczach i trzy fabryki w Narwi. Zatrudnia ponad 2200 pracowników. Prowadzi działalność międzynarodową i posiada miano lidera wielu branż.

Zobacz również