BIA24 - Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku
Wiadomości

Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku

2019-03-07 08:36:24
Bia24.pl Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku
Promocje doktorskie /fot. UwB/

10 doktorów habilitowanych oraz 44 doktorów odebrało pamiątkowe dyplomy podczas uroczystości promocyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Promocje doktorskie i habilitacyjne to naukowe święto uczelni - towarzyszy im uroczysta oprawa, a doktorzy składają dodatkowo przyrzeczenie, w którym zobowiązują się m.in. do zachowania życzliwej pamięci o uniwersytecie i wytrwałego rozwijania nauki dla krzewienia prawdy.


Większość badaczy, którzy zostali teraz promowani, uzyskała stopnie w 2018 r., kilka osób - w 2017 i 2019 r. W tym gronie są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku, jak i osoby, które nie są związane zawodowo z największą podlaską uczelnią, ale wybrały UwB jako miejsce swojej habilitacji lub doktoryzowania. 


- Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że osiągnęliście państwo pewien poziom dojrzałości naukowej i dołączacie do grona samodzielnych pracowników naukowych. Równocześnie nabywacie prawo, czy wręcz obowiązek kierowania rozwojem naukowym innych osób, w roli promotorów - mówiła prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki Uniwersytetu w Białymstoku, w swoim wystąpieniu skierowanym do doktorów habilitowanych. 


W imieniu doktorów habilitowanych głos zabrała dr hab. Aneta Książek z Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB. 


- Niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie naukowej prowadzimy nasze badania, kompletowaniu dorobku naukowego towarzyszył od początku wielki wysiłek, a potem nerwowe oczekiwanie na wyniki prac komisji, które zostały powołane do oceny naszej pracy. (...) Dla nas jest to ostatnia taka uroczystość, ostatni raz wręczono nam dyplomy, w takiej formule jak dzisiaj i tu, w tym miejscu, na Uniwersytecie w Białymstoku - dla większości z nas naszej macierzystej jednostce. Ta okoliczność oczywiście nie oznacza, że nasza praca naukowa staje się teraz mniej ważna, nie jest już priorytetowa. Wręcz przeciwnie, nie powinno się tak zdarzyć. 


- Uzyskanie stopnia naukowego to zwieńczenie wieloletniej pracy i wysiłku. Jest oczywiście osiągnięciem indywidualnym, jest etapem w rozwoju własnej osoby, ale ma ono także wymiar społeczny. To potwierdzenie wejścia w określoną wspólnotę, wspólnotę ludzi, którzy tworzą naukę - mówiła w imieniu doktorów dr Katarzyna Łyszczarz, kwestor UwB.


Uniwersytet w Białymstoku posiada siedem uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w następujących dyscyplinach: prawo, ekonomia, historia, biologia, chemia, fizyka, pedagogika. Uczelnia może doktoryzować w zakresie ekonomii, prawa, pedagogiki, historii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, fizyki, biologii, chemii oraz filozofii. Do tej pory Uniwersytet w Białymstoku nadał blisko 750 stopni doktora i 124 stopnie doktora habilitowanego. 

Źródło: UwB

autor BIA24
hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej