Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2024

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Białegostoku zgłosili 184 projekty – 75 ogólnomiejskich i 109 osiedlowych. Głosowanie odbędzie się w dniach 26 września–9 października.

Plac zabaw i siłownia pod chmurką "Rekreacja u Korczaka" - projekt osiedlowy BO2021 [fot. Paulina Górska, Bia24]

Plac zabaw i siłownia pod chmurką "Rekreacja u Korczaka" - projekt osiedlowy BO2021 [fot. Paulina Górska, Bia24]

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024 trwał od 1 do 31 marca. W tym czasie mieszkańcy Białegostoku zgłosili 184 projekty.

– Aktywność białostoczan w temacie Budżetu Obywatelskiego nie słabnie. Dowodem na to, że Budżet Obywatelski jest w naszym mieście popularnym sposobem na współdecydowanie o tym, jak mamy rozwijać Białystok, jest wysoka liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Projekty tzw. twarde stanowią 88% wszystkich złożonych projektów. Wśród nich są m.in. park kieszonkowy pod koronami drzew przy Bajecznej, ciuchcia na Szkolnej, zielone Dziesięciny, ogród hortiterapeutyczny, Garage Sale na Targowisku Miejskim, Park uśmiechu na osiedlu Białostoczek.

Wśród 21 projektów tzw. miękkich znalazły się m.in. zajęcia taneczne dla seniorów, spotkania seniorów, Dzień Rodziny, program in-vitro, program wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Obiektów sportowych i rekreacyjnych (boiska, place zabaw, rolkowisko, golfpark) dotyczy 45 projektów, infrastruktury drogowej – 28 projektów, modernizacji i remontów obiektów szkolnych – 36 projektów, zieleni – 20, działań kulturalno-społecznych i sportowych – 16.

Wśród projektów osiedlowych najwięcej zgłoszeń dotyczy: Piasta II (8), Bojar (7) i Antoniuka (7). Również takich osiedli, jak Centrum, Mickiewicza, Nowe Miasto, Piaski i Starosielce (po 6) dotyczy sporo wniosków.

Ocena projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2024 przebiega poprzez weryfikację ogólną, szczegółową i ostateczną. Weryfikację ogólną i szczegółową przeprowadzają jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Weryfikacji ostatecznej dokona powołany do tego zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2024. Najpóźniej do 8 września 2023 r. zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do głosowania mieszkańców, które będzie trwało od 26 września do 9 października.

Zobacz również