Program KLUB, czyli miliony na sport młodych

2151 małych i średnich klubów sportowych w Polsce otrzyma w bieżącym roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB. Rząd na realizację tego programu przeznaczył w tym roku 24 miliony złotych.

- W województwie podlaskim 118 klubów złożyło wnioski o dofinansowanie z ministerialnego programu. Pozytywne decyzje otrzymało czterdzieści siedem klubów sportowych. Województwo podlaskie wykorzystało w ten sposób pięćset dwadzieścia tysięcy złotych dofinansowania, w ramach Programu KLUB - mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Jednym z takich klubów jest Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" z Białegostoku. Otrzymał 10 tysięcy złotych dofinansowania, ponieważ jest klubem jednosekcyjnym.

- Sześć tysięcy złotych przeznaczyliśmy na wypłaty dla trenerów, a kolejne cztery tysiące przeznaczyliśmy na zakup sprzętu: amunicji i śrutu do szkolenia młodzieży - mówi Jolanta Jarczewska, wiceprezes klubu. Myślę, że to duża pomoc, szczególnie dla małych klubów sportowych. Bardzo dobrze, że taki program powstał, bo przy szkoleniu młodzieży każda kwota się przyda - dodaje.

- Województwo podlaskie jest jedną z naszych nadziei sportowych - mówi Dariusz Buza, dyrektor departamentu sportu dla wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki. - Wspomnijmy niedawne sukcesy olimpijczyków w Rio, co napawać może optymizmem na przyszłość. Chodzi o to, aby aktywizować młodzież, która być może nie osiągnie sukcesów sportowych, ale będzie aktywna fizycznie i dalej przekaże te wzorce - dodaje.

W 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło realizację Programu KLUB w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu rozpowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program ruszył pod koniec lutego bieżącego roku. Były już dwa nabory. Wsparciem objęte są działania, których uczestnikami są dzieci i młodzież do 18. roku życia. O dofinansowanie ubiegać się mogą małe i średnie kluby zarówno jednosekcyjne, jak i wielosekcyjne. Każdy z nich ma szansę otrzymać odpowiednio 10 i 15 tysięcy złotych.

Głównymi zadaniami programu jest rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie instytucjonalne działalności klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Rząd traktuje ten program jako inwestycję w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży. Celem jest również optymalizacja wykorzystania potencjału jakim dysponują samorządy lokalne.

Najwięcej klubów, które otrzymały dofinansowanie, prowadzi zajęcia piłki nożnej. Kolejnym sportem pod względem popularności jest siatkówka. Dalej lekkoatletyka, koszykówka i tenis stołowy. Łącznie dofinansowano aż 70 dyscyplin sportowych, w tym również baseball, futbol amerykański, kendo i softball. Dzięki Programowi KLUB 130 tysięcy dzieci i młodzieży będzie uczestniczyło w treningach prowadzonych przez ponad 5 tysięcy trenerów i instruktorów.

Ministerstwo sportu uznaje, że program KLUB spotkał się z przychylnym przyjęciem małych klubów, dlatego przygotowuje kolejną edycję programu. W planie na przyszły rok jest kwota 30 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia. Planowana jest także szeroka akcja promocyjna. 

Zobacz również