Profil Zaufany chętnie zakładany

Bank Peako SA, umożliwił założenie Profilu Zaufanego (eGO) poprzez swoją bankowość elektroniczną, bez wychodzenia z domu. Pierwszej doby z tej opcji skorzystało 1,6 tys. klientów banku.

pixabay.com

pixabay.com

W ten sposób zwiększona została dostępność usługi Profil Zaufany dla kolejnych obywateli, którzy na co dzień korzystają z rozwiązań cyfrowych. Wszyscy, którzy nie mają jeszcze Profilu powinni odwiedzić stronę pz.gov.pl.

Podczas zakładania Profilu Zaufanego trzeba wyrazić odpowiednie zgody, podać numer telefonu oraz adres e-mail. Na koniec pozostaje zatwierdzenie dyspozycji hasłem SMS. Cała operacja zajmuje nie więcej niż chwilę.

Profil Zaufany bez wychodzenia z domu mogą dziś zakładać klienci platformy usług pocztowych Envelo oraz czterech banków, PKO BP, Inteligo, ING i Millennium. Łącznie obywatele założyli tą metodą 231167 profili. 

- W sumie wszystkich Profili Zaufanych jest już 903 698. Zespół COI, działający na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, pracuje nad integracją PZ z kolejnymi dostawcami tożsamości - informuje Ministerstwo Cyfryzacji

Za pomocą Profilu Zaufanego można m.in.:

- zarejestrować działalność gospodarczą,

- składać w urzędach deklaracje, wnioski i podpisywać dokumenty online,

- zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu osobistego,

- uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu),

- wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,

- wnioskować o wydanie nowego prawa jazdy,

- sprawdzić ilość punktów karnych,

- skorzystać z innych usług udostępnianych przez e-urzędy.

Profil Zaufany jest ważny trzy lata. Każda osoba może posiadać wyłącznie jeden aktywny Profil, co w praktyce oznacza, że można go powiązać z serwisem bankowości internetowej tylko jednego banku.

Możliwość zakładania Profilu Zaufanego w systemach bankowości internetowej to kolejny etap współpracy banków z administracją publiczną. Wcześniej banki umożliwiły składanie wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+. W prace nad udostępnieniem tych usług od początku zaangażowani są eksperci Centralnego Ośrodka Informatyki.

Zobacz również