Profesor UwB członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej

Dr hab. Artur Pasko, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, został członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej (PAOI). O nominację wystąpił prof. Józef Lipiec, przewodniczący Akademii.

prywatne archiwum dr hab. Artura Pasko

prywatne archiwum dr hab. Artura Pasko

Polska Akademia Olimpijska grupuje czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy są wybitnymi znawcami olimpizmu, promują go oraz tworzą atmosferę refleksji nad sportem. Głównym zadaniem PAOl jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem. Akademia organizuje konferencje, wystawy, wydawnictwa, dba o kontakty i współpracę ze związkami sportowymi i regionalnymi centrami olimpijskimi w kraju i za granicą. Organizuje też konkursy i plebiscyty o tematyce olimpijskiej.

Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB, jest pracownikiem Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Wśród jego wielu artykułów i książek są również te poświęcone historii sportu. Za pracę opublikowaną w 2015 roku "Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945-1989)" został nagrodzony przez PAOI w konkursie na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Zobacz również