Prezydent Białegostoku przyznał stypendia uczniom i absolwentom

240 młodych osób w Białymstoku otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce, w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za myśl techniczną. Wśród nich są uczniowie i absolwenci białostockich szkół. To między innymi laureaci olimpiad, artystycznych konkursów i turniejów, autorzy innowacyjnych pomysłów technicznych.

Prezydent Białegostoku przyznał stypendia uczniom i absolwentom [fot. bialystok.pl]

Prezydent Białegostoku przyznał stypendia uczniom i absolwentom [fot. bialystok.pl]

W VII Liceum Ogólnokształcącym, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz uhonorował najzdolniejszą młodzież z białostockich placówek edukacyjnych. Wczoraj (28.09) uczniowie i absolwenci otrzymali akty stypendialne na rok szkolny 2021/2022. 240 stypendystów doceniono w trzech kategoriach. Przyznane wsparcie finansowe wyniosło łącznie 439 650 zł.

- Serdecznie gratuluję wszystkim białostockim stypendystom dotychczasowych wyników i sukcesów. Wasze osiągnięcia i dokonania są naprawdę imponujące, możecie być wzorem dla młodszych koleżanek i kolegów. Mam nadzieję, że te stypendia pomogą wam w dalszym rozwoju i kontynuowaniu waszych pasji - powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Stypendium jest skierowane do osób, które m.in. uzyskały wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego oraz są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. 

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznano 77 osobom. Wśród nich jest 20 uczniów szkół podstawowych i 57 osób ze szkół ponadpodstawowych (w tym 21 absolwentów). Uczniowie podstawówek otrzymują po 200 zł miesięcznie, ponadpodstawowych – od 300 do 500 zł. Wśród stypendystów najwięcej jest uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Miasto na wypłatę tych świadczeń przeznaczyło 225 800 zł.

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną otrzymało 45 osób. To jednorazowe świadczenie o charakterze motywacyjnym. Najwyższe stypendium wyniosło 2700 zł, a najniższe 840 zł. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna lub naukowa oraz usprawnienia softwarowe. Wśród wyróżnionych najwięcej jest uczniów Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i Zespołu Szkół Elektrycznych. Łączna wartość przyznanych świadczeń to 65 400 zł.

Uczniom przyznano także stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. Otrzymało je 118 osób, najliczniejszą grupę stypendystów w tej kategorii stanowi młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicznych i XI Liceum Ogólnokształcącego. Na wypłatę tych świadczeń przekazano 148 450 zł.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również