Prestiżowe wyróżnienie dla naukowca z UwB. Krzysztof Filipow został wyróżniony przez uniwersytet z Ukrainy

Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, otrzymał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Gieorgija Skovorody w Perejesławiu - Chmielnickim na Ukrainie. Został również konsultantem Centrum Numizmatyki i Obiegu Pieniądza, które działa na tamtejszej uczelni.

Źródło: UwB

Źródło: UwB

Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Gieorgija Skovorody. To m.in. dzięki niemu została podpisana umowa o współpracy między ukraińską uczelnią a Uniwersytetem w Białymstoku, w ramach której organizowane są np. wspólne konferencje naukowe.

- Tytuł profesora honorowego to dla mnie duże wyróżnienie, tym bardziej, że jest to uczelnia uznawana za najlepszy uniwersytet pedagogiczny na Ukrainie. Ciekawostką może być to, że decyzję o honorowej profesurze podejmuje senat uczelni, ale musi być ona zatwierdzona przez ministra oświaty i nauki - mówi prof. Krzysztof Filipow.

W związku z pandemią uroczyste nadanie tytułu (będącego odpowiednikiem doktoratu honoris causa) nastąpi dopiero po otwarciu granic. Na razie prof. Filipow otrzymał stosowny certyfikat.

Historyk z UwB został również konsultantem Centrum Numizmatyki i Obiegu Pieniądza na tamtejszym uniwersytecie.

- To jednostka naukowa, która została powołana kilka lat temu. Zajmuje się historią pieniądza i jego obiegu. Uczelnia jest też współwydawcą jedynego naukowego czasopisma na Ukrainie poświęconego tej tematyce. Należę do zespołu programowego tego czasopisma, publikuję w nim również swoje artykuły - dodaje naukowiec.

Prof. UwB Krzysztof Filipow pracuje w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej. 

Specjalizuje się w historii wojskowości, źródłoznawstwie i falerystyce.

W 2014 roku otrzymał tytuł Profesora Honorowego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Kirovogradzie na Ukrainie.

Zobacz również