Premia dla stulatków. Najstarsza seniorka w regionie skończyła 110 lat

Najstarsza nestorka pobierająca świadczenie honorowe w województwie podlaskim, mieszka w powiecie augustowskim. Właśnie ukończy 110 lat. Takich osób, które przekroczyły 100 lat w naszym regionie jest - 77.

Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. W tej chwili ZUS w Białymstoku wypłaca 77 dodatków dla 100-latków.

- Każdy senior, który uczci swoje setne urodziny, ma prawo do honorowe dodatku pieniężne. Zakład wypłaca go co miesiąc jako zwiększenie do pobieranego świadczenia lub samodzielnie, gdy stulatek nie otrzymywał do tej pory z ZUS żadnej emerytury czy też renty.  Kwota dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Honorowa premia za 100 lat z roku na rok wzrasta i nie podlega waloryzacji, co powoduje, że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadczenia. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. 

Obecnie wysokość świadczenia honorowego, dla osób które ukończyły sto lat po 28.02.2021 r., wynosi 4 512,41 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest nie tylko dotychczasowym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Im także przysługuje świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie stu lat. 

- Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W przypadku takich klientów Zakład sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatku. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia - wyjaśnia rzeczniczka. 

Najstarsza klientka białostockiego Oddziału ZUS mieszka w Lipsku. Seniorka we wrześniu ukończyła 110 lat. Ponieważ pobiera już świadczenie honorowe przez 10 lat to jego kwota jest o prawie 1 700 zł niższa niż obowiązująca obecnie.

Najstarszy mężczyzna, któremu podlaski ZUS wypłaca świadczenie honorowe, w listopadzie skończy 104 lat, a mieszka w Bielsku Podlaskim. Kwota jego świadczenia różni się od aktualnej o niecały 1 000 zł.

Trzeba pamiętać o tym, że oprócz ZUS dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaty realizują także KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Zobacz również