Prawo na UwB z bardzo dobrą oceną. Wydział liczy też na Certyfikat Doskonałości Kształcenia

Nie tylko pozytywna ocena, ale też rekomendacja przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia - to wnioski z oceny programowej kierunku Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Ocenę przeprowadził zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

fot. P. Duniewski / UwB

fot. P. Duniewski / UwB

Pozytywna ocena kształcenia na prawie została już potwierdzona uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jej podstawą była opinia I zespołu nauk społecznych PKA, który zajmuje się m.in. oceną studiów prawniczych. Członkowie zespołu, którzy oceniali prawo na UwB, docenili zarówno program kształcenia, jak i jego realizację.

W swoim raporcie odnotowali na przykład, że proces kształcenia nie koncentruje się jedynie na podawaniu wiedzy z zakresu nauk prawnych, ale także na kształtowaniu kompetencji miękkich.     

- Eksperci PKA dostrzegli, że wkładamy dużo wysiłku w praktyczne przygotowanie naszych studentów do wykonywania zawodów prawniczych. Na naszym wydziale działa m.in. Centrum Praktyk Sądowych, mamy Pracownię Kryminalistyki. Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze - wylicza prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa UwB. - Dbamy o to, by jeszcze w czasie studiów nasi studenci mieli kontakt z instytucjami i firmami, które wiedzę prawną wykorzystują w swojej działalności. Służy temu chociażby cykl seminariów prawnych dla biznesu.

Jak podkreśla dziekan Popławski, wydział zapewnia też swoim studentom możliwości wszechstronnego rozwoju naukowego. Inwestuje w bazy naukowe i ułatwia dostęp do nich, intensywnie współpracuje z prestiżowymi ośrodkami, takimi jak Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet w Leuven czy Uniwersytet Stanowy w Michigan, co umożliwia mobilność studentów i kadry w Unii Europejskiej i poza nią. Ma też szeroką ofertę szkół prawa obcego prowadzonych we współpracy z zagranicznymi partnerami. Na Wydziale Prawa UwB działa też Centrum Prawniczego Języka Angielskiego.

- To, czy Polska Komisja Akredytacyjna przyzna nam Certyfikat Doskonałości Kształcenia okaże się najpewniej pod koniec bieżącego roku. Jednak już sam fakt, że I zespół nauk społecznych zarekomendował takie wyróżnienie naszego kierunku to dla uczelni powód do dumy. Jeśli otrzymamy Certyfikat, będzie to świadczyło o tym, że wdrażamy godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością i trwałością - wyjaśnia prof. Popławski.

Jak dodaje dziekan, nie byłoby sukcesu związanego z uzyskaniem rekomendacji bez ciężkiej pracy wykładowców i administracji Wydziału Prawa.

- To także zasługa bliskiej i bardzo dobrej współpracy wydziału z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Ściśle współpracujemy bowiem m.in. z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, przedsiębiorcami, a także z przedstawicielami władzy samorządowej i państwowej - podkreśla prof. Mariusz Popławski. - Rekomendacja przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia to bardzo ważny sygnał dla naszych studentów i kandydatów, którzy będą się starać o przyjęcie do nas na studia. 

A ci ostatni będą mieli podczas najbliższej rekrutacji większy wybór. W ofercie Wydziału Prawa oprócz czterech dotychczasowych kierunków - administracji, bezpieczeństwa i prawa, kryminologii oraz prawa - pojawią się 2 nowe propozycje. To kierunek prawo i podatki w biznesie, który będzie realizowany na studiach niestacjonarnych I stopnia oraz kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na studiach niestacjonarnych II stopnia.

   

Wydział Prawa to największy wydział Uniwersytetu w Białymstoku. Kształci się tu ponad

2 tys. 300 studentów i doktorantów.  

Zobacz również