Prawie trzy miliony więcej na rozwój białostockiego Elektryka

O ponad 2,8 mln zł zarząd województwa podlaskiego zwiększył pierwotna dotacja dla projektu unijnego skierowanego do uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. 

[fot. A. Augustynowicz UMWP]

[fot. A. Augustynowicz UMWP]

Projekt zakłada m.in. rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego, wyposażenie bazy techniczno-dydaktycznej, która pozwoli na stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w ośmiu branżach: elektrycznej, elektronicznej, teleinformacyjnej, informatycznej, programistycznej oraz graficznej. Zostaną również zorganizowane dodatkowe staże, praktyki zawodowe oraz kursy zawodowe. Kształcenie uczniów wesprze także e-Platforma. Przedsięwzięcie obejmie 1500 uczniów i 54 nauczycieli zespołu szkół. 

Jak uzasadnia zarząd w komunikacie prasowym, pierwotna przyznana dotacja została zwiększona o ponad 2,8 mln zł. Stało się to na prośbę wnioskodawcy tj. Miasta Białystok uzasadnionej wzrostem cen materiałów i kosztów dotyczących realizacji projektu. Wartość realizacji całego projektu po zmianach to ponad 40 mln zł.

– Inwestycje w podnoszenie kompetencji młodzieży zawsze się zwracają. Dlatego naturalne było dla nas, aby wesprzeć to przedsięwzięcie – podkreślał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Projekt został złożony w ramach programu regionalnego w ramach działania dedykowanego dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). 

Zobacz również