Prawie milion zł na współpracę szkół z pracodawcami

O niemal milion złotych wzrósł budżet konkursu dotyczącego dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Pierwotna pula pieniędzy to ponad 17 mln zł. Dzisiaj (13.01) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o jej zwiększeniu do kwoty przeszło 18 mln zł.

 Więcej pieniędzy na projekty wspierające współpracę szkół zawodowych z pracodawcami [fot. pixabay.com]

Więcej pieniędzy na projekty wspierające współpracę szkół zawodowych z pracodawcami [fot. pixabay.com]

Projekty w tym obszarze dotyczą w głównej mierze zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów we współpracy z pracodawcami. Ma to zapewnić im dostęp do nowoczesnych technik i technologii.

- W kształceniu zawodowym bardzo ważne jest, by warunki prowadzenia zajęć odzwierciedlały prawdziwe warunki pracy w nauczanych zawodach. Nie jest to możliwe bez nawiązania porozumienia z potencjalnymi pracodawcami. Dlatego cieszę się, że fundusze europejskie pomogą to zapewnić - mówił Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Ze wsparcia skorzystają również nauczyciele zawodu. Mogą oni doskonalić swoje umiejętności, np. poprzez staże w przedsiębiorstwach. Do tej pory o dofinansowanie ubiegały się m.in.: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, a także pracodawcy i przedsiębiorcy, uczelnie oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie puli budżetu o ponad 950 tys. zł umożliwi podjęcie negocjacji z kolejnymi wnioskodawcami, których projekty otrzymały pozytywną ocenę.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu regionalnego.

Źródło: UMWP

Zobacz również