Prawie miliard euro na Podlaskie z unijnych funduszy na najbliższe lata

992 mln euro - tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Możemy też liczyć na wsparcie z Programu Polska Wschodnia, który będzie kontynuowany oraz pieniądze z kontraktu programowego o wartości 7 mld euro. Konkretne kwoty w ramach RPO będą znane po zakończeniu konsultacji Umowy Partnerstwa.

/Fot. archiwum Bia24/

/Fot. archiwum Bia24/

Propozycję podziału środków na regiony przedstawił premier Mateusz Morawiecki. - Projekt Umowy Partnerstwa obejmuje 76 mld euro na lata 2021-2027, ponad 350 mld zł; to historyczne środki, które są tylko częścią z całej wielkiej puli przysługującej Polsce - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W nowej perspektywie około 60 proc. funduszy z unijnej polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Marszałek województwa Artur Kosicki nowy podział funduszy na regiony nazywa "sukcesem administracji samorządu województwa podlaskiego". 

- Na nowy Regionalny Program Operacyjny zdobyliśmy w perspektywie 2021-2027 prawie miliard euro. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców - mówi Artur Kosicki.

Pieniądze na programy regionalne podzielono wstępnie według algorytmu opartego na tych samym kryteriach, co poprzednio, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 

Województwo podlaskie znalazło się na 3. miejscu w kraju pod względem liczby euro przypadających na jednego na mieszkańca. Województwo podlaskie ma drugi najwyższy stosunek wartości RPO 2021-2027 do RPO 2014-2020. 

Marszałek województwa podkreśla, że kwoty, które teraz są projektowane, zawierają 75 proc. środków dla regionów, a kolejne 25 proc. (ok. 7 mld euro) zostanie podzielone między programy regionalne na późniejszym etapie w ramach kontraktu programowego.

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie, to m. in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

- Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest to, że program Polska Wschodnia będzie kontynuowany. I co więcej - budżet programu został znacząco zwiększony - z 2 miliardów euro do 2,5 miliarda euro. To oprócz programu regionalnego dodatkowe pieniądze na rozwój województwa podlaskiego - podkreśla marszałek Kosicki.

Powiększenie puli pieniędzy ma związek z tym, że do beneficjentów programu dołączy szósty region - województwo mazowieckie bez miasta stołecznego Warszawy i dziewięciu przylegających powiatów. Pozostałych pięć to: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Podlaskie może też liczyć na fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) Komisji Europejskiej, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii.

Do projektu KPO Podlaskie zgłosiło 27 projektów. Ich wartość to ponad 5,5 mld zł. Jak informuje urząd marszałkowski, flagowym projektem samorządu województwa jest utworzenie Doliny Rolniczej 4.0, która miałby stać się głównym ośrodkiem kompetencji dla rozwoju specjalizacji województwa podlaskiego - nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, współpracującego z najnowszymi technologiami, opartego na rodzimym know-how. Dolina Rolnicza pozwoliłaby na efektywną współpracę między przemysłami ściśle technologicznymi i rolnictwem w naszym regionie.

O tym, ile pieniędzy ostatecznie trafi do poszczególnych programów unijnych, zdecydują m.in. konsultacje Umowy Partnerstwa, która jest swego rodzaju kontraktem między rządem polskim a Komisją Europejską. W ramach konsultacji, od 19 stycznia do 16 lutego, odbędzie się 16 spotkań w regionach. W województwie podlaskim zostało ono zaplanowane 2 lutego 2021 roku. Natomiast uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać online do 22 lutego.

Źródło: UMWP

Galeria

Zobacz również