Prawie 3 miliony zł na wsparcie rodzin i osób starszych

Wasilkowscy seniorzy zyskają wykwalifikowaną opiekę, a białostockie rodziny w trudnej sytuacji wsparcie terapeutyczne. Na posiedzeniu w czwartek, 23 grudnia, zarząd województwa przyznał 2,8 mln zł dotacji z funduszy europejskich na te dwa projekty.

2,8 mln zł na wsparcie rodzin i osób starszych [fot. pixabay.com]

2,8 mln zł na wsparcie rodzin i osób starszych [fot. pixabay.com]

Gmina Wasilków zapewni: usługi opiekuńcze w dziennym domu pomocy Wasilkowskie Centrum Seniora dla 30 osób w wieku 65 lat i starszych, opiekę w miejscu zamieszkania dla 20 kolejnych seniorów w tym wieku oraz teleopiekę dla wszystkich 50 podopiecznych.

- Jako zarząd województwa czujemy się w obowiązku otoczyć opieką osoby starsze, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są samodzielne. Wasilkowskie Centrum Seniora poprzez usługi opiekuńcze, zajęcia grupowe i indywidualne zapewnia taką fachową pomoc. Cieszę się, że dzięki dotacji rozwinie swoją działalność i kolejni seniorzy skorzystają z jego usług - powiedział Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 1,4 mln zł, dofinansowanie pokryje 1,33 mln zł.

Kolejny projekt zrealizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa. Utworzy poradnię rodzinną dla 80 rodzin w trudnej sytuacji, mieszkających w blokach socjalnych przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej w Białymstoku, oraz ośrodek oferujący wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla 10 rodzin zastępczych. Przeszkoli również kadrę udzielającą wsparcia: pracowników i wolontariuszy.

Projekt wart jest 1,5 mln zł, dotacja wyniesie 1,43 mln zł.

Źródło: UMWP

Zobacz również