Pracowite lato unijnego Projektu Wodociągów Białostockich

Tempo realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Wodociągów Białostockich pt.,"Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap" w mijającym, trzecim kwartale bieżącego roku było wysokie.

 Budynek trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody - Pietrasze

Budynek trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody - Pietrasze

Już na początku lipca rozpoczęły się prace budowlane dotyczące przebudowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w ulicach: Saturna, Neptuna i Plutona. 

W ciągu niespełna trzech miesięcy wykonano tam około 900 metrów kanalizacji sanitarnej, 1000 metrów sieci wodociągowej oraz przebudowano około 400 metrów przyłączy wodociągowych.Dwa tygodnie później została podpisana umowa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej.

Tak jak na Bacieczkach, również przy tej ulicy prace są obecnie prowadzone wykopowo. W części robót przewidziana jest tam metoda bezwykopowa, dzięki czemu utrudnienia w ruchu będą zminimalizowane. Podobnie odbywało się to w centrum miasta - przy ulicach Akademickiej i Legionowej renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej za pomocą tzw. rękawa poliestrowego jest już wykonana, przy Spółdzielczej i Malmeda zakończenie prac jest planowane na drugą połowę listopada - mówi Beata Wiśniewska, Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.

W lipcu zakończono również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowlańskiej,

na odcinku od Poziomej do Baranowickiej. Podpisano też umowę na wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej. Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzechwy, ze względu na zły stan techniczny starego kanału i konieczność zwiększenia przepustowości systemu odbioru ścieków z rozbudowywanego Osiedla Wygoda i Kolonii Bagnówka. Pewne utrudnienie w zaawansowanych już robotach stanowią wysoki poziom wód gruntowych i głębokie, około 6-metrowe posadowienie kanalizacji.

W drugiej połowie września rozpoczęła się renowacja kanału sanitarnego w ulicy Zwycięstwa. Jest ona realizowana przez wykonawcę w formule "zaprojektuj i wybuduj", metodą bezwykopową, bez dużego hałasu. Jeśli utrudnienia w ruchu okażą się uciążliwe, roboty dzienne będzie można przenieść na noc - wyjaśnia Jarosław Parzyszek, kierownik Działu Inwestycji oraz Jednostki Realizującej Projekt (JRP) Wodociągów Białostockich.

Na obiektach Wodociągów Białostockich również "praca wre". Część zaplanowanych zadań

jest w fazie przygotowawczej, szybko postępuje budowa trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody - Pietrasze. Gotowa jest już nie tylko elewacja budynku (zdjęcie), ale też większość wyposażenia technicznego. Obecnie trwa montaż instalacji elektrycznej, rozpoczyna się też instalowanie automatyki. Po zakończeniu tego zadania i włączeniu nowego obiektu do eksploatacji, znacznie wzrośnie wydajność i skuteczność koagulacji - jednego z procesów technologicznych, które uzdatniają wodę na tym obiekcie. Tym samym bezpieczeństwo zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w dobrą jakościowo wodę poprawi się jeszcze bardziej.

Nazwa Beneficjenta: 

"Wodociągi Białostockie" sp. z o.o.

Tytuł Projektu: 

Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków ? I etap

Całkowita wartość projektu:

 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE:

 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania:

 Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zobacz również