Praca szuka człowieka. Technopark chce zatrudnić księgowego

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego ogłosił nabór na stanowisko głównego księgowego i oferuje zarobki rzędu 5,5 tys. zł - 7 tys. zł.

Wymagania niezbędne, aby ubiegać się o posadę: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących rachunkowości, w tym budżetowej oraz przepisów podatkowych, a także dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ważne jest również to, aby kandydat potrafił pracować w zespole, posiadał wykształcenie ekonomiczne i mógł udokumentować co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie Białostockiego Parku Naukowo- Technologicznego.

Zobacz również