Powstało Białostockie Centrum Edukacji

Instytucja przy ul. Ciepłej ma łączyć pokolenia. Białostockie Centrum Edukacji oficjalnie otwarte. Powstało w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

- Nowa instytucja będzie łącznikiem pokoleń, służąc wszystkim mieszkańcom Białegostoku. Kompleksowa oferta Białostockiego Centrum Edukacji skierowana jest do różnych grup odbiorców, zaspokajając potrzeby mieszkańców w każdym wieku od najmłodszych do najstarszych - powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Jego zdaniem połączenie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przyniesie wiele możliwości rozwoju.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką, która od 19 lat zajmuje się organizacją różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kadry kierowniczej oraz pracowników oświaty. Dzięki bogatej ofercie i zaangażowaniu każdego roku w podjętych przez placówkę działaniach udział bierze ok. 10 tys. uczestników.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku to jedyna w mieście placówka, która od 18 lat kompleksowo kształci osoby dorosłe. Oferta edukacyjna obejmuje: Szkołę Podstawową dla Dorosłych, III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Szkołę Policealną nr 5. Prowadzone są również kwalifikacyjne kursy zawodowe. W CKU aktywnie działa również Białostocka Akademia Rodziny, Białostocki Klub Seniora, Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji.

Białostockie Centrum Edukacji, korzystając z różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, będzie działać jeszcze efektywniej. Wieloletnie doświadczenie pracowników MODM i CKU pozwoli na realizację wszystkich działań statutowych BCE oraz nowych programów i projektów. Ułatwi także szeroką współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami pracodawców i instytucjami kultury.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również