Powołanie Podlaskiej Rady Kobiet

Tworzy ją 17 kobiet z Podlaskiego. To przedstawicielki m.in.: biznesu, nauki, kultury, samorządu i medycyny, których wspólny głos ma stanowić istotny impuls do działań samorządu województwa. Inauguracyjne posiedzenie rady odbyło się wczoraj (17.03) w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Podlaska Rada Kobiet ma być organem opiniująco-doradczym i konsultacyjnym. Do jej zadań należeć będzie wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia i zwiększenia aktywności obywatelskiej.

Marszałek województwa podlaskiego zaproponował, by jedną z pierwszych spraw, jakimi zajęłaby się rada, była propozycja ogólnopolskich rozwiązań legislacyjnych. Tak, aby funkcjonowanie opiniotwórczych gremiów kobiecych w samorządach było usankcjonowane w polskim prawie. To z kolei przyniesie wiele możliwości, m.in. dofinansowania podejmowanych przez nie działań.

- W Polsce rad kobiet jest 30, ale samorządy wojewódzkie wcale nie przodują w tym rankingu, rady są zaledwie trzy. Myślę, że nasz przykład da pole do popisu innym województwom. Kobiety z Podlaskiego są naprawdę świetną marką, którą trzeba promować. Jesteśmy aktywne, dobrze wykształcone i, jak wskazuje Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, będziemy żyły przynajmniej 80 lat. Cieszę się, że w tym gronie są kobiety, które będą dbały zarówno o nasz rozwój duchowy, jak i o nasze zdrowie - mówiła dr Małgorzata Wenclik.

Szczegóły i skład rady - na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również