Postępowanie ws. budowy stadionu zawieszone

Postępowanie kasacyjne w sprawie dotyczącej budowy Stadionu Miejskiego w Białymstoku zostało bezterminowo zawieszone. Tak postanowił Sąd Najwyższy.

/foto.BIA24/

/foto.BIA24/

Przypomnijmy, chodzi o kilkuletni proces, który związany jest z wypowiedzeniem umowy pierwszemu wykonawcy stadionu. W 2011 roku z powodu sporego opóźnienia w pracach, miasto zerwało umowę z polsko - francuskim konsorcjum. Magistrat domagał się ponad 130 mln zł odszkodowania oraz dodatkowo różnicy w cenie, którą musiał zapłacić kolejnemu wykonawcy za dokończenie budowy. Pozwane konsorcjum bezskutecznie domagało się oddalenia powództwa i 30 milionów złotych.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny przyznał miastu ponad 100 mln zł odszkodowania od pierwszego wykonawcy obiektu. Kasację od tego wyroku złożyło pozwane konsorcjum. Sprawa miała zostać rozpatrzona w środę (11.01) przez Sąd Najwyższy, jednak ze względu na krótki czas obie strony nie zdołały się do rozprawy odpowiednio przygotować. Pod koniec grudnia 2016 roku złożyły wniosek o trzymiesięczne zawieszenie postępowania. 

Źródło: Radio Akadera

http://akadera.bialystok.pl/

Zobacz również