Postępy unijnego projektu Wodociągów Białostockich

Realizacja przez Wodociągi Białostockie projektu pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap", współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej, przebiega zgodnie z planem. W połowie grudnia ubiegłego roku do czterech wcześniej wykonanych kontraktów inwestycyjnych (z ogólnej liczby trzynastu, rozpisanych na lata 2016-2021) dołączyła elektrownia fotowoltaiczna w Stacji Uzdatniania Wody Jurowce. Oprócz niej zakończono kontrakt pt. "Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - I etap" oraz część kontraktów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilkunastu ulicach, głównie w centrum miasta.

Plac budowy trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze /fot. Wodociągi Białostockie/

Plac budowy trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze /fot. Wodociągi Białostockie/

Artykuł sponsorowany

Pomimo typowej zimowej aury, bieżące zadania są realizowane zgodnie z planem. Wprawdzie silne mrozy przerwały budowę sieci wodociągowej w ulicach: Esperantystów, Grabowskiego i Szaykowskiej, ale zakończyło się tam układanie kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych terenów, gdy już podłączą swoje nieruchomości do gotowej sieci, będą wolni od trosk związanych z koniecznością opróżniania szamb.

Budowa kanalizacji kończy się sterowanym teleoptycznie przeciskiem hydraulicznym pod czynnymi torami kolejowymi nieopodal stacji Białystok-Bacieczki. To są działania prowadzone technologią bezwykopową, niemal w całości zautomatyzowane i z użyciem promienia laserowego, co zapewnia dużą dokładność montażu. Metodą na równie wysokim poziomie technicznym - przewiertem horyzontalnym - jest układany pod torami odcinek linii wodociągowej. W celu zminimalizowania utrudnień, bez tradycyjnych wykopów wykonana też będzie planowana na wiosnę 2019 r. modernizacja sieci kanalizacyjnej w centrum miasta (ulice: Malmeda, Spółdzielcza, Legionowa i Akademicka).

Układanie kanalizacji sanitarnej metodą przecisku pod czynnymi torami kolejowymi /fot. Wodociągi Białostockie/

Układanie kanalizacji sanitarnej metodą przecisku pod czynnymi torami kolejowymi /fot. Wodociągi Białostockie/

Planowo, a nawet z niedużym wyprzedzeniem, postępują też prace przy budowie trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze. Po włączeniu nowego urządzenia do działania, o połowę wzrośnie wydajność i skuteczność koagulacji - jednego z procesów uzdatniania wody na tym obiekcie. W dziewięćdziesięciu procentach gotowy jest żelbetowy zbiornik główny pulsatora. Obecnie trwa montaż rurociągów technologicznych, armatury i tych elementów projektu technicznego, które mogą być wykonywane w warunkach zimowych. 

Do postępów realizacyjnych unijnego projektu trzeba też zaliczyć podpisanie umów z wyłonionymi w drodze przetargów wykonawcami dwóch kolejnych kontraktów: 

- na hermetyzację i dezodoryzację wybranych obiektów oczyszczalni ścieków (w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej) 

- oraz na zakup samochodów do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. 

Z uwagi na wzrost kosztów pierwszego z wymienionych kontraktów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększył dofinansowanie białostockiego projektu o ponad 20 mln złotych.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Całkowita wartość projektu (po zwiększeniu): 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE (po zwiększeniu): 108 699 239,31 PLN 

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zobacz również