Pontonem przez polsko-białoruską granicę

Minionej doby funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 59 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę.

[fot. Straż Graniczna]

[fot. Straż Graniczna]

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Krynkach, Mielniku i Nowym Dworze. Ujawnieni cudzoziemcy pochodzili między innymi z Syrii, Jemenu, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Etiopii.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Krynkach 13-osobowa grupa cudzoziemców, głównie obywateli Turcji i Iraku, przeprawiła się pontonem na polską stronę przez rzekę graniczną Świsłocz.

Od początku lipca br. Straż Graniczna odnotowała 658 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy.

Zobacz również